Kaleidoskop

 

Stará dětská hračka, založená na optickém klamu vyvolaném zrcátky nakloněnými v různém úhlu a zrcadlícími barevné střípky a p. tak, že vznikají souměrné barevné obrazce. Nejstarší popis je ve spisu A. Kirchera: Ars magna lucis (1646). Trubicový k. si dal r. 1817 patentovat angl. fyzik D. Brewster.