Kamil Holenda novým obchodním ředitelem PKP CARGO INTERNATIONAL

Dne 1. března 2022 byl Kamil Holenda jmenován novým obchodním ředitelem společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL. Kamil Holenda bude i nadále ve skupině působit ve funkci předsedy představenstva AWT Rekultivace, dceřiné společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL. Na pozici obchodního ředitele PKP CARGO INTERNATIONAL nahradil Annu Różalskou, která bude ve společnosti působit jako vedoucí obchodní oddělení pro segmenty intermodal a automotive.
Kamil Holenda v rámci své profesní kariéry například působil jako jednatel a ředitel firmy Keravit a později zastával pozici generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti SEEIF Ceramic. Od dubna 2017 je členem představenstva AWT Rekultivace a od srpna 2018 předsedou představenstva této společnosti. Je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
„Kamil Holenda má dlouholeté obchodní a manažerské zkušenosti s řízením společností. Zná velmi dobře procesy ve skupině PKP CARGO INTERNATIONAL a má tudíž skvělé předpoklady pro vedení obchodního úseku. Bude odpovědný za řízení obchodního týmu, byznysových a rozvojových aktivit skupiny, plnění našich ambiciózních cílů a koordinaci našich obchodních aktivit se společnostmi skupiny PKP CARGO. Přeji mu jménem představenstva společnosti mnoho pracovních úspěchů v nové funkci a spokojených stávajících či nových zákazníků,“ říká Dariusz Seliga, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL. (1.3.2022)