Kamion s nelegálním odpadem z Itálie do cíle nedorazil

Jihočeským celníkům v minulém týdnu v rámci kontrol vozidel pomáhal mobilní velkokapacitní rentgen, jenž je vybaven nejmodernější technikou umožňující zobrazit materiály podle jejich fyzikální vlastnosti s hlavním rozdělením na organické a anorganické látky.
Během 4 dní bylo v součinnosti s velkokapacitním rentgenem zkontrolováno celkem 78 vozidel, z nichž bylo 62 kontrol bez zjištěného porušení předpisů a u 16 z nich bylo zjištěno porušení předpisů.
Při jedné z prováděných kontrol, mimo jiné zaměřených na přeshraniční přepravu odpadů, bylo hlídkou zastaveno a následně kontrolováno nákladní vozidlo polské registrační značky. Podle předložených dokladů vezlo z Itálie, tranzitem přes Rakousko, do provozovny v Českých Budějovicích, plastový odpad pod jedním katalogovým číslem dle příslušného Nařízení Evropské unie. Kontrolou však bylo zjištěno, že se jedná o směs různých druhů odpadů převážně charakteru pryže, kovů, textilu a plastů v celkovém množství 17,69 tun. Celý náklad byl znečištěn a v nákladovém prostoru kamionu byl znatelný silný zápach po ropných látkách. Na místo přivolaný pracovník České inspekce životního prostředí (ČIZP) po provedené kontrole konstatoval, že se jedná o nedovolenou přepravu odpadů. V souladu se zákonem o odpadech celní úřad rozhodl o zadržení odpadu a ze strany ČIZP bylo vydáno sdělení k zadrženému odpadu.
Celá věc byla předána Ministerstvu životního prostředí, které spolu s příslušnými orgány italské strany rozhodne o dalším postupu ve věci. (29.1.2022)