Karbit

 

Sloučeninu uhlíku s vápníkem vyrobil po prvé r. 1862 něm. chemik Wöhler, r. 1892 v elektrické peci franc. chemik H. Moissan; výrobu ve velkém zavedl Američan T. L. Willson téhož roku.