Karlova Univerzita: Půl milionu Čechů trápí dušnost, přičemž devět z deseti lidí užívá spreje a inhalátory nesprávným způsobem

V Praze se uskutečnilo Mezinárodní sympózium o žhavých novinkách v respirační medicíně. Tuto akci společně uspořádaly Univerzita Karlova, Plicní klinika fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika patofyziologie a transplantačního lékařství Milánské univerzity, Nadace Complex unit Pneumology (IRCCS) Foundation Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Centrum personalizované medicíny pro léčbu astmatu a alergie univerzity Humanitas v Miláně a Výzkumná nemocnice v Miláně a nadace Fondazione Internazionale Menarini a zúčastnění odborníci na ní zveřejnili alarmující informace.
Pacienti se při používání inhalátorů v léčbě respiračních chorob, jako jsou astma nebo chronické obstrukční plicní onemocnění (CHOPN) dopouští mnoha chyb a u devíti z deseti z nich jsou tyto chyby tak závažné, že mohou narušit účinnost léčby. Jen každý čtvrtý pacient je lékařem řádně poučen o správném užívání inhalátoru. Například někteří pacienti před inhalací zapomínají odstranit krytku, jiní zapomínají do inhalátoru nasypat správnou dávku léku v prášku, další vdechují v nesprávný čas nebo dýchají příliš rychle či pomalu. Tyto alarmující informace zveřejnili odborníci na Mezinárodním sympóziu, na jehož organizaci se podílela nadace International Menarini Foundation. Ukazuje se, že řádné proškolení pacientů je zásadně důležité k tomu, aby léčba respiračních onemocnění fungovala.
„Půl milionu Čechů má potíže s dýcháním. Průzkum mezi pacienty na inhalační terapii odhalil, že 70 % z nich používá inhalátory nesprávným způsobem nebo v nesprávnou chvíli vdechuje,“ vysvětluje Vladimír Koblížek, spolupředsedající této akce z Plicní kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové. „Například řada lidí se před inhalací nevydýchne nebo vydechne do inhalátoru, někteří s inhalátorem třesou, i když to není nutné, jiní zapomenou nasypat do zásobníku lék, takže léčba nemůže fungovat. U dospělé osoby by měla inhalace trvat zhruba 5 vteřin, u dětí zhruba 2 - 3 vteřiny, ale mnoho pacientů dýchá příliš rychle a zapomínají na dostatečně hluboký nádech.“
Problémem je často nedostatečné zaškolení v používání inhalátoru. Existují mezi nimi totiž rozdíly. Do některých je třeba dýchat pomalu a se stálou rychlostí, zatímco u jiných je nudné se zhluboka a rychle nadechnout. Je důležité, aby každý pacient znal svůj inhalátor a věděl jako ho používat a neměl více různých inhalátorů. Informace zveřejněné na konferenci naznačují, že téměř 90% pacientů má až čtyři různé inhalátory. Nicméně by s pomocí lékaře měl pacient vybrat pro něj nejvhodnější inhalátor a ten používat. „Jinak totiž hrozí riziko non-adherence neboli nedodržování léčebného režimu. Odhaduje se, že až 76% pacientů neužívá své inhalátory dostatečně,“ dodává Giorgio Walter Canonica, ředitel Centra personalizované medicíny pro léčbu astmatu a alergie univerzity Humanitas v Rozzanu (Milán). „Je proto vždy důležité vyzkoušet si užívání inhalátoru spolu s lékařem a případné potíže odhalit a odstranit. Jedině tak zajistíme správnou a účinnou léčbu. Podle odborníků jen jeden pacient ze čtyř je adekvátně proškolen v používání svého inhalátoru. Je proto nutné tento stav změnit a proškolování pacientů zlepšit.“
„Dodržování léčebného režimu pacientem přímo souvisí s kvalitou jeho zaškolení. Základním kamenem každé léčby by mělo být pečlivé a důkladné vysvětlení onemocnění, včetně důvodů pro výběr konkrétního způsobu léčby a také ukázka jak správně inhalátory používat,“ říká Francesco Blasi, profesor respiračních chorob na Milánské univerzitě. (26.11.2019)