Karlovarští celníci zajistili na letišti trofej z vlka

Při celní kontrole na letišti v Karlových Varech zadrželi celníci loveckou trofej vlka obecného.
Dne 1. května, po příletu privátního letu z Kazachstánu, provedli karlovarští celníci  kontrolu zavazadel cestujícího, při níž odhalili vyčiněnou kůži i s hlavou vlka obecného (Canis lupus).
Ke zboží, které cestující vezl jako dárek, neměl žádné doklady.
Vzhledem k tomu, že toto zboží podléhá mezinárodní úmluvě CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin), je jeho dovoz i vývoz bez patřičných povolení (permitů) zakázán, a proto bylo zboží zajištěno.
Celníci zajištěný fragment zvířete předali k dalšímu šetření České inspekci životního prostředí. (7.5.2019)