Karolusova buňka

 

Něm. fyzik Karolus sestrojil r. 1926 optické zařízení k regulaci světelné intensity k účelům televizním, založené na tom, že magnetickým polem lze stáčeti tzv. polarizační rovinu.