Kartotéka

 

Jako původce uspořádání záznamů na samostatných lístcích se uvádí Konrad Gesner, švýcarský mnohostranný učenec, vynalezl prý je k r. 1548. Také známý anglický slovníkář Johnson prý užil r. 1747 při sestavování svého slovníku lístků s hesly. První určitá zpráva o k. je v I. svazku soupisu pojednání obsažených ve zprávách pařížské akademie věd, sestaveného r. 1775 abbém Rozièrem, navrhuje tu k vypisování hesel hracích karet. Návrhu R-ova bylo užito při katalogizování knihoven klášterů rušených za Velké revoluce ve Francii.

První k. pro obchodní záznamy zavedla r. 1852 Bank of England. Od r. 1876 se užívání k. stávalo obecnějším.