Každý čtvrtý prodejce o adventu porušil zákon

V závěru roku 2018 uskutečnila Česká obchodní inspekce kontroly zaměřené na nabídku a prodej zboží, které spotřebitel obvykle nakupuje v předvánočním období. Konkrétně se jednalo o vánoční stromky, svíčky, ozdoby a další drobné vánoční zboží kupované na adventních trzích. Česká obchodní inspekce provedla na celém území České republiky 444 kontrol v souvislosti s předvánočním prodejem a nedostatky zjistila ve 116 případech (tj. 26%). Součástí kontrol byl také dohled na dodržování správné míry podávaných nápojů a správné účtování, například i při koupi vánočního kapra.
Obchodníci nejčastěji porušovali zákon o ochraně spotřebitele, kdy opakovaně neinformovali o možnostech reklamace nebo nevydávali řádně doklady o zakoupení zboží. Inspektoři se také setkávali s prodejem alkoholu mladistvým nebo s porušením zákazu prodeje nebezpečných pyrotechnických výrobků.
Například v Ústeckém kraji prodejce neskladoval pyrotechnické pískací raketky v původních přepravních obalech, které obsahovaly všechny povinné údaje, ale po jednotlivých kusech. Produktům tak chybělo bezpečností upozornění v českém jazyce a další důležité údaje. Na 8 kusů výrobků inspektor uplatnil zákaz prodeje těchto výrobků.
Za jedno z nejzávažnějších zjištění v této oblasti lze označit porušení zákazu prodeje pyrotechnických výrobků kategorie F2 a F3 mimo prodejní místnost v Jihočeském kraji a to v lokalitě příhraničních tržnic ve Vyšším Brodě, dále kategorie F4 na tržnici SAPA v Praze.
Na východě Čech se inspektoři před Vánoci zaměřili také na prodej alkoholu mladistvým. O adventu zjistili velké množství porušení zákazu prodeje alkoholu osobám mladším 18 let. V tomto období uskutečnili 17 kontrol a alkohol byl prodán 12 mladistvým figurantům. Převážně se jednalo o tvrdý alkohol a víno.
Česká obchodní inspekce nezjistila oproti minulým rokům časté nedostatky v oblasti prodeje kaprů a vánočních stromků. Na Ostravsku provedli inspektoři 12 kontrol na prodej kaprů a porušení předpisů zjistili pouze ve dvou případech, kdy se jednalo o neověřenou váhu a také předražení o 16 korun. V nabídce a prodeji stromků nebyly zjištěny žádné nedostatky v tomto regionu. (16.1.2019)