Každý desátý člověk v ČR tráví pod umělým osvětlením více než 16 hodin denně

Společnost Signify zveřejnila celosvětový průzkum zaměřený na postoj lidí k osvětlení. Vyplývá z něj, že přestože se mnoho lidí obává ztráty zraku (58 %), jen velmi málo z nich podnikne kroky k jeho aktivnímu udržování.
Celkově 86 % dotázaných by se raději vzdalo sluchu před zrakem, ale pouze třetina (33 %) se aktivně stará o své oči nebo chodí na pravidelné prohlídky. Navíc kvalita osvětlení může mít na pohodlí očí značný vliv. Nicméně pouze třetina dotázaných (32 %) tuto skutečnost bere v úvahu při koupi žárovek.
Problémy očí způsobené špatným umělým osvětlením se zhoršují s jeho dlouhodobým používáním. Celosvětově více než polovina (58 %) lidí tráví více než osm hodin denně pod umělým světlem.
Nejméně Němci, 51 % z nich dokonce méně než osm hodin denně. Naopak každý desátý člověk (12 %) v České republice tráví pod umělým osvětlením více než 16 hodin denně - celosvětový průměr je přitom pouze 7 % lidí. (15.11.2019)