Každý třetí kontrolovaný prodejce během adventu porušil zákon

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly, které uskutečnila v čase adventu 2019. Inspektoři je provedli na celém území ČR a zaměřili se při nich na nabídku a prodej vánočního zboží. Kontroly se týkaly míst, která spotřebitelé během adventu navštěvují nejčastěji, jako jsou adventní trhy, prodejci kaprů, vánočních stromků, výzdoby atd. Součástí této akce byly i kontroly prodeje alkoholu mladistvým například na vánočních trzích. ČOI celkem uskutečnila 485 kontrol v rámci adventu a porušení zákona inspektoři zjistili ve 141 případech (tj. 29 %).
Inspekce každoročně kontroluje nabídku a prodej zboží, které spotřebitel nakupuje v předvánočním období. Na závěr roku 2019 uskutečnila 485 kontrol, při kterých se zaměřila na nabídku a prodej vánočního zboží jako jsou například vánoční stromky, kapři a další vánoční výzdoba.
Inspektoři ČOI zjistili nedostatky ve 141 případech. To je přibližně stejný počet nedodržení právních předpisů jako v roce 2018, kdy se uskutečnilo 444 kontrol a bylo zjištěno 116 nedostatků.
O adventu 2019 prodejci nejvíce porušovali zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Nejčastěji nevydali doklad o zakoupení výrobků se všemi stanovenými náležitostmi, nedodrželi deklarovanou míru nápoje či hmotnost při prodeji kaprů a tím docházelo k finančnímu poškození spotřebitele, nebo používali neověřená měřidla.
Součástí této akce byly také kontroly prodeje alkoholu mladistvým. Například na východě Čech inspektoři zjistili, že téměř 80% obchodníků prodalo alkohol mladistvému a tím porušili zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Celkem v tomto regionu provedli 12 kontrol nejen na vánočních trzích, ale i v dalších provozovnách, které jsou v tomto období hojně navštěvovány. V 8 případech zjistili porušení tohoto zákona. Zaznamenán byl prodej medoviny, griotky, ale i rumu osobám mladším 18 let. Za porušení zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, hrozí pokuta až do výše 1 milionu korun. (17.1.2020)