Každým rokem vznikne v ČR více než 3 000 požárů v rodinných a bytových domech

Podle evropských dat téměř čtvrtina takových požárů souvisí s elektrickým proudem
 
Ochranu domu proti požáru nepovažují mnohé české domácnosti za prioritu. Většina lidí se také domnívá, že dobře fungující kouřový alarm je dostačující bezpečnostním prvkem. Je ale možné požárům zabránit ještě před jejich vznikem a spuštění kouřové signalizace?
„Ročně vznikne v rodinných a bytových domech v České republice přes tři tisíce požárů, které si vybírají nejkrutější daň, lidské životy. Jen v roce 2018 při těchto požárech zemřelo pět desítek osob, téměř sedm set osob bylo zraněno a přímé škody se vyšplhaly na 430 miliónů korun,“ uvedla pplk. Mgr. Nicole Studená, tisková mluvčí Generálního ředitelství HZS České republiky.
Nejčastější příčinou loňských požárů domácností byla nedbalost dospělých, jako neopatrnost při kouření, používání otevřeného ohně nebo zanedbání bezpečnostních předpisů. Téměř 25 procent všech požárů je způsobeno závadou elektrických spotřebičů nebo elektrické instalace. A právě takovým požárům je možné zabránit instalací přístroje AFDD do elektrického rozvaděče. Ten nejen varuje, ale může zabránit vzniku požárů souvisejících s elektrickým proudem.
Dnešní život už si ani neumíme představit bez elektrických spotřebičů, ale jen málokdo si uvědomuje, jak mohou být tyto přístroje nebezpečné. Neopatrné zacházení s elektrospotřebiči může ohrozit majetek, zdraví i lidský život.
Iniciátorem požáru může být tepelný nebo elektrický spotřebič, elektrické, technické nebo technologické zařízení, nebo jeho součást. Běžně v domácnosti jsou to jak velké spotřebiče jako například lednice, pračky, televizory, ale i drobné věci jako jsou fény kulmy, rychlovarné konvice, toustovače, domácí pekárny na chléb, žehličky, vysavače nebo brusky a vrtačky. Požár může způsobit i vadné elektrické vedení nebo zapojení elektrických zásuvek.
Jak vznikají požáry související s elektrickým proudem?
Jiskření mezi dvěma nebo vice vodiči přestavuje výboj elektrické energie, který vyzařuje teplo, jež může poškodit izolaci vodiče a způsobit požár. Obloukové poruchy vznikají často v náchylných místech elektrické instalace kvůli takovým faktorům, jako je poškozená kabeláž, což může být způsobeno hlodavci, nadměrným působením slunečního světla nebo nesprávným vrtáním. Stačí však i zdánlivě triviální poškození způsobené například přejížděním kabelu kolečkovou židlí nebo přivíráním do dveří. Další příčiny obloukových poruch zahrnují přehřáté nebo namáhané elektrické kabely, opotřebenou elektrickou izolaci, uvolněné spoje či kontakty a vadné elektrické spotřebiče.
Poruchové oblouky mohou vznikat náhle nebo se mohou rozvíjet mnoho let, a vytvářet tak skryté nebezpečí pro lidi. Proto je velmi důležité rychlé detekování poruchového oblouku. Dlouho zavedené ochranné přístroje, jako jsou jističe a proudové chrániče, často nejsou schopny obloukové poruchy detekovat. Sériové a paralelní poruchové oblouky, které představují nízkoproudé obloukové poruchy, byly do vynálezu přístroje pro detekci poruchových oblouků (AFDD) nezjistitelné.
„Jedinou technologií schopnou detekovat a izolovat tyto typy poruch jsou zařízení pro detekci oblouku, známá pod zkratkou AFDD. Optimálním řešením pro uživatele je provedení AFDD+ společnosti Eaton, které v jednom přístroji nabízí současně také proudový chránič s jističem. Takto je možné ochránit lidi a majetek před nebezpečím požáru způsobeným obloukovou poruchou,“ říká Ing. František Štěpán, Regionální manažer pro podporu prodeje ve střední a východní Evropě, Eaton Elektrotechnika s. r. o.
Rychlé a citlivé detekování obloukových poruch
Přístroj AFDD+ od společnosti Eaton využívá zabudované zpracovávání a inteligentní posuzování proudových signálů pro zajištění citlivého detekování poruchových oblouků v kombinaci se zamezením nežádoucího působení. Je vyvinut tak, aby jiné vysokofrekvenční signály na síti nenarušovaly jeho detekční schopnosti.
Vícenásobná ochrana v jednom zařízení 
AFDD+ kromě funkce obloukové ochrany spojuje funkce jističe a proudového chrániče do jednoho zařízení zajišťujícího ochranu proti poruchovým obloukům, jakož i reziduálním proudům, nadproudům a zkratům. S využitím digitálních technologií je tento přístroj přesnější, než vyžadují výrobkové normy, a nabízí snadné vyhledávání poruch uvedením typu poruchy, která způsobila vypnutí přístroje. Jako takové je AFDD+ nákladově efektivní, robustní, připravené pro snadnou instalaci, které přispívá ke zvýšené bezpečnosti osob, majetku a nemovitostí. Nový přístroj je již nyní k dispozici u dodavatelů elektroinstalačního materiálu.
Jak a kde obloukovou ochranu použít?
Oblouková ochrana musí být instalována na začátku koncového obvodu, který má být chráněn. Pokud je to možné, na jeden vývod bychom měli použít jednu obloukovou ochranu tak, aby uživatel mohl využít všech výhod, které z toho plynou:
●počet nechtěně odpojených zátěží a vodičů je minimalizován
●je snadnější najít místo poruchy
●jsou redukována nechtěná vypnutí z důvodu menšího překrývání rušení
Obloukovými ochranami doporučujeme chránit především zásuvkové a světelné okruhy. V oblasti občanské výstavby jako jsou např. rodinné a pečovatelské domy, školy a školky se jedná především o obvody ložnic, dětských a obývacích pokojů a o obvody s vysokým odběrem elektrického proudu – obvody myček, sušiček, praček.
Inovativní přístroj pro detekci poruchových oblouků 3 v 1 AFDD+ se zabudovaným proudovým chráničem s nadproudovou ochranou chrání lidi, věci a majetek před nebezpečím požáru způsobeným obloukovou poruchou.
Česká republika vs. zahraničí
Instalace obloukové ochrany (AFDD) je v České republice doporučena normou ČSN 33 2000-4-42 Ochrana před vznikem požáru. Některé země, např. Německo, zavedly národní zákony, které vyžadují jejich použití za určitých stanovených podmínek, a proto jsou částečně povinné. Oblouková ochrana je ze zákona vyžadována v celé řadu typů budov a institucí, jako jsou například domy s pečovatelskou službou nebo školy a školky. V USA, kde se přístroje AFDD nazývají odpínače poruchového oblouku (AFCI), je použití takových přístrojů vyžadováno národními elektrotechnickými normami a dle odhadů zabraňuje jejich přítomnost až 50 % požárů. Toto ochranné zařízení je zvláště vhodné a doporučované pro budovy s přechodným nebo trvalým pobytem osob, budovy s nenahraditelnými předměty (např. muzea) nebo předměty vysoké hodnoty, jakož i pro centrální infrastrukturu (místa překládání zboží), což mimo jiné zahrnuje nádraží a letiště.
Doufejme, že se instalace technologie AFDD+ v České republice stane brzy běžnou praxí pro budoucí stavební projekty a přinese tak vítané zvýšení bezpečnosti našich domovů.
Desatero bezpečného používání elektrických spotřebičů
  1. Elektrické spotřebiče kupujte pouze u odborných prodejců a vyhněte se zboží pochybného původu bez záručního listu a označení „C E".
  2. Spotřebiče používejte pouze k těm účelům, pro které jsou určeny a způsobem uvedeným v jejich návodu.
  3. Nepřetěžujte elektrické zásuvky - několik zapojených přístrojů přes rozdvojku může přetížit zásuvku a způsobit zkrat nebo i požár.
  4. Spotřebiče nenechávejte při provozu bez dohledu (to platí zvláště pro ty, které je nutné po ukončení provozu vypnout).
  5. Elektrické spotřebiče by neměly přijít do styku s vlhkostí a vodou, zejm. v místech napojení do sítě. Při užívání přístroje průběžně kontrolujte jeho stav (např. jestli není prodřený elektrický kabel, nepřepalují se součástky apod.). Pokud by se vám něco nezdálo v pořádku, neprodleně nechte přístroj zkontrolovat odborným servisem.
  6. Nebezpečí požáru znamenají i silně zaprášené přístroje, proto povrch i vnitřek přístrojů pravidelně čistěte.
  7. Pokud to vyžaduje návod k přístroji například sekačky nebo elektrický kotel, provádějte u něj pravidelné servisní prohlídky, kdy vám odborník zaručí správné a bezpečné fungování přístroje na další období.
  8. Při bouřce a dlouhodobé nepřítomnosti v bytě odpojte spotřebiče vytažením přívodní šňůry ze zásuvky. Přístroje s režimem vypínání „stand-by" (svítící dioda) doporučujeme vždy vypínat i tlačítkovým vypínačem na přístroji (hrozí možný zkrat a požár).
  9. Mimořádné i běžné opravy a údržbu elektroinstalace a spotřebičů svěřte jen odborné firmě.
  10. Vybavte svoji domácnost hlásičem požáru a přenosnými hasicími přístroji a do rozvodné krabice nainstalujte obloukovou ochranu AFDD+.
V případě vzniku požáru elektrického spotřebiče jej nikdy nehaste vodou! (4.12.2019)