Kdo má v Česku nejlevnější bydlení?

České domácnosti utratí za bydlení včetně energií každý měsíc průměrně 5,7 tisíce korun. Obyvatelé rodinných domů mají o čtvrtinu nižší výdaje než domácnosti v bytech. Z hlediska nákladů je výhodnější bydlení v menších obcích.
Výsledky loňského šetření o příjmech a životních podmínkách v domácnostech ukázaly, že náklady na bydlení se významně lišily podle toho, zda měla domácnost vlastní bydlení, a jestli bydlela v rodinném domě nebo v bytě.
Z hlediska průměrných vynaložených nákladů vyšlo bydlení v rodinném domě na 4 858 Kč měsíčně, tedy o více než čtvrtinu levněji než v bytovém domě (v průměru 6 342 Kč měsíčně). V rodinných domech žije dlouhodobě téměř 40 % českých domácností. V roce 2018 nejvíce zaplatily za elektřinu a plyn. Tyto výdaje činily dohromady zhruba dvě třetiny z celkových nákladů na bydlení, neméně významnou položku tvořily výdaje za paliva. Obyvatelé bytových domů sice vynaložili na nájemné nebo na platby za užívání bytu přibližně třetinu výdajů, ale zhruba stejný podíl zaplatili za elektrickou energii a teplo.
V obcích s více jak 50 000 obyvateli činily průměrné náklady na bydlení 6 732 Kč, tedy 18,6procentní podíl z celkového čistého příjmu domácností. V obcích s méně než dvěma tisíci obyvateli tvořily výdaje na bydlení podíl na celkovém čistém příjmu domácností jen 12,5 %, náklady činily 4 726 Kč.
Regionální rozdíly
Podle krajů je ve vztahu k příjmům domácností relativně nejdražší bydlení v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Z tohoto hlediska jsou však na tom podobně i ti, kteří bydlí v Praze, kde jsou sice příjmy zdaleka nejvyšší, ale náklady na bydlení se zde pohybují vysoko nad průměrem ČR.
Co všechno patří do výdajů na bydlení?
Výdaje zahrnují nájemné v pronajatých bytech, úhrady za užívání vlastního nebo družstevního bytu, platby za dodávky energií (elektřina, plyn, teplo a teplá voda), vodné a stočné, odvoz odpadků, paliva a ostatní služby. Naopak nezahrnují případné splátky hypotéky nebo úvěru na dům či byt. (28.4.2019)