Ketoprofen k topické léčbě - připomenutí správného používání

S nástupem slunečného počasí připomíná SÚKL zásady správného používání léčivých přípravků s obsahem ketoprofenu určených k lokální aplikaci.
Po nanesení ketoprofenu na kůži a vystavení se slunečnímu záření nebo záření v soláriu může dojít k nástupu tzv. fotosenzitivní reakce s různou mírou závažnosti, s možným šířením na další části těla a k rozvoji dlouhodobé přecitlivělosti na sluneční paprsky.
V rámci přecházení fotosenzitivním reakcím považujeme za důležité připomenout zásady správného použití topického ketoprofenu:
Po každé aplikaci přípravku je důležité důkladně si umýt ruce.
Místo aplikace léčivého přípravku musí být chráněno před slunečním zářením i UV zářením solária po celou dobu používání a následujících 14 dní od ukončení léčby, a to i za oblačného počasí. K ochraně je ideální volný oděv, jelikož místo aplikace nesmí být překryto těsným neprodyšným obvazem.
Při jakékoliv kožní reakci v místě aplikace (např. zarudnutí, pupínky, puchýřky…) je nutno léčbu okamžitě přerušit a navštívit kožního lékaře.
Léčivé přípravky s obsahem ketoprofenu k místní aplikaci jsou používané k léčbě lokální symptomatické bolesti a zánětů souvisejících s akutními potížemi pohybového ústrojí, léčbě akutní bolesti dolní páteře, event. k léčbě degenerativních onemocnění pohybového aparátu. V ČR jsou registrovány tyto léčivé přípravky: Fastum gel, Keplat (léčivá náplast), 
Ketonal 5 % krém a Prontoflex 10 %.
Prosíme všechny lékaře a lékárníky, aby při předepisování a vydávaní těchto léčivých přípravků upozornili pacienty na zásady správného používání. Zároveň prosíme o důsledné hlášení jakéhokoliv podezření na možný nežádoucí účinek Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Získané údaje napomohou kvalitnějšímu vyhodnocení rizik souvisejících s používáním topického ketoprofenu. (SÚKL 17.4.2019)