Kladivo

 

Z mladší doby kamenné se zachovaly černé exempláře pěkně zpracovaných k. s otvorem pro topůrko. Řidší jsou nálezy k. bronzových a zejména vzácné k. železných. V době římské se k. již velmi rozrůznila k různým účelům. Také Theofilus Presbyter uvádí ve svém tech. receptáři (kol. r. 950) četné druhy k.