Koherer

 

Skleněná trubička se železnými pilinami, sloužící v počátcích radiotelegrafie jako detektor, objevil ji již r. 1838 švédský fyzik Munk, r. 1879 jej vynalezl znovu D. E. Hughes a r. 1890 opět franc. fyzik E. Branly.