Kolik plastových odpadů z obalů vyrábíme v EU?

V EU se v průměru vyrábí 31 kg plastových odpadů z obalů na osobu za rok. To představuje až 15,8 milionu tun odpadů z plastových obalů vyrobených v EU za jeden rok, což odpovídá přibližné hmotnosti 83 modrých velryb, 3 160 slonů nebo 19 504 koní.
Mezi členskými státy EU se množství odpadu z plastu vyrobené na osobu pohybovalo od 12 kg v Chorvatsku až po 60 kg v Irsku. Ve všech členských státech se tato částka během posledního desetiletí neustále zvyšovala.
Přibližně 40% tohoto odpadu je recyklováno, nejvyšší podíly byly ve Slovinsku (63 %) a nejnižší ve Finsku (24 %).
Cíle recyklace odpadu z obalů, plastové obaly jsou zahrnuty do akčního plánu EU pro Oběhové hospodářství.
Zdroj: Eurostat