Kolik utrácí domácnosti za stravování?

V roce 2018 utratily domácnosti v Evropské unii (EU) více než 600 miliard EUR (což odpovídá 3,8 % HDP EU) na „stravovací služby“, tj. restaurace, kavárny, jídelny apod. Finance na stravovací služby představují 7,0 % jejich celkových výdajů na spotřebu. Podíl výdajů domácností na stravovací služby byl největší v Irsku (14,4 %), před Španělskem (13,0 %), na Maltě (12,6 %) a Řecku (12,4 %, údaje z roku 2017), v České republice to bylo 6,5 %. Naopak nejnižší podíl byl zaznamenán v Rumunsku (1,9 %), následované Polskem (3,0 %) a Litvou (3,4 %).
Mezi lety 2008 a 2018 se podíl celkových výdajů domácností na stravovací služby zvýšil ve většině členských států EU, kde jsou k dispozici údaje za rok 2018. Největší nárůst byl zaznamenán na Maltě (z 8,2 % celkových výdajů na domácnost v roce 2008 na 12,6 % v roce 2018, tj. Zvýšení o 4,4 procentního bodu (pb)), následované Irskem (+2,9 pb) a Maďarskem (+2,5 pb) .
Naproti tomu výdaje domácností na stravovací služby se snížily ve 4 členských státech EU, kde jsou k dispozici údaje za rok 2018. Největší pokles byl zaznamenán v Rumunsku (z 2,9 % v roce 2008 na 1,9 % v roce 2018, tj. o 1,0 pb), Španělsku (-0,8 pb), na Slovensku (-0,5 pb) a ve Spojeném království (-0,2 pb), zatímco v Lucembursku zůstal stabilní.
Zdroj: Eurostat (3.1.2020)