Kolik žije v ČR bezdomovců? Výzkumný ústav práce a sociálních věcí představil závěry rozsáhlého průzkumu

V České republice se na jaře 2019 vyskytovalo celkem zhruba 23 830 osob bez domova, z toho 2600 dětí. Nejvíce jich žije v Moravskoslezském kraji a Hlavním městě Praze. Vyplývá to ze závěrů průzkumu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, který v těchto dnech vydal publikaci Sčítání osob bez domova v České republice 2019.
Publikace přináší výsledky celorepublikového sčítání osob bez domova, které proběhlo ve druhém dubnovém týdnu tohoto roku ve 403 obcích a dalších spolupracujících institucíc (azylových domech, domech na půl cesty, obecních ubytovnách, vězeňských a zdravotnických zařízeních). Sčítány byly osoby bez střechy nad hlavou a vybrané kategorie osob bez bytu podle mezinárodní typologie ETHOS.
Odhad celkového počtu osob bez střechy (venku a v noclehárnách) a vybraných kategorií bez bytu (osoby v azylových domech, v domech na půl cesty, v ubytovacích zařízeních pro ženy, v obecních ubytovnách, vězeňských a zdravotnických zařízeních) na území ČR je 23 830. Z toho je 2 600 osob mladších 18 let.
Zhruba polovina sčítaných osob bez domova žije „venku“ či využívá přechodné nízkoprahové noclehárny pro osoby bez přístřeší. Kategorie venku zahrnuje osoby žijící na ulici nebo ve veřejném prostoru bez příbytku, např. ve stanech, autech, vagónech, podmostích, squatech, cizích zahradních chatkách, garážích, sklepech. Zbývající polovina využívá sociálních a ubytovacích služeb a pobývá v azylových domech, obecních ubytovnách pro osoby bez přístřeší, v domech na půl cesty, nebo se aktuálně v době sčítání nacházela v nemocničních zařízeních (nejčastěji v psychiatrických léčebnách) a ve vězeňských zařízeních.
Mezi sčítanými osobami bez domova výrazně převažují muži – 8 z 10 osob bez střechy přespávajících venku a v noclehárnách jsou právě muži. V azylových domech je podíl žen vyšší, žije v nich 30 % žen, 38 % mužů a 32 % dětí.
Nejvíce osob bez domova sčítaných kategorií žije v Moravskoslezském kraji (asi 3 540), v Hlavním městě Praze (přibližně 
3 250) a v Jihomoravském kraji (2 450). Celá studie je ke stažení na webu MPSV. (18.10.2019)