Koloběžka

 

Jezdily na ní již děti ve starém Římu; je zobrazena na jednom starořímském dětském náhrobku.