Kolovrátek

 

Spojení ručních varhan (v.t.) s kolíčkovým válcem užívaným již ve zvonkových hrách. Nejstarší zprávy o k. jsou z Holandska, z 15. století. Jakousi odrůdu k. byl mechanický hud. nástroj tzv. „automaton“ H. L. Hasslera, sestrojený kol. r. 1600 v Německu. První vyobrazení kol. zatím známé je z r. 1722.