Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v červnu 2018

Inflace v červnu byla výrazně nad prognózou ČNB
Podle dnes zveřejněných údajů dále zrychlil meziroční růst cenové hladiny, a to na 2,6 %. Inflace se nadále nachází v horní polovině tolerančního pásma dvouprocentního cíle. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v červnu meziročně zvýšily o 2,5 %.
Inflace byla v červnu výrazně (o 0,7 procentního bodu) nad prognózou ČNB, zveřejněnou počátkem května. To bylo zapříčiněno souběhem odchylek skutečnosti od predikce směrem nahoru u všech složek spotřebitelského koše (s výjimkou dopadů změn nepřímých daní, které odpovídaly prognóze). Z více než dvou třetin se přitom na celkové odchylce podílel vyšší než očekávaný meziroční růst cen pohonných hmot a cen potravin, tedy dvou tradičně kolísavých položek. Zbývající část odchylky byla dána oproti prognóze mírně vyšší jádrovou inflací a meziročním růstem regulovaných cen.
Zveřejněná data představují proinflační riziko stávající prognózy ČNB. Podle této prognózy zůstávají domácí inflační tlaky silné. Projevuje se v nich výrazná mzdová dynamika v podmínkách rychlého růstu české ekonomiky. Tyto tlaky se sice budou postupně zmírňovat, slábnout však bude i protiinflační působení dovozních cen. Z něj aktuálně rychle odeznívá vliv předchozího posílení kurzu koruny. Pozorovaný obrat ve vývoji měnového kurzu od posilování ke slabším hodnotám je přitom druhým významným proinflačním rizikem stávající prognózy ČNB, které bankovní rada zohlednila ve svém červnovém rozhodnutí o zvýšení měnověpolitických úrokových sazeb.
Tomáš Holub, ředitel sekce měnové, 11.7.2018