Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví

Výsledky Českého statistického úřadu za stavebnictví za květen letošního roku potvrdily, že trend, který sledujeme od počátku roku, není náhodný. Dvojciferný výsledek součtově za pět měsíců jsme nezaznamenali již několik roků. Je sympatické, že vývoj není jako „na houpačce“, jako tomu bylo v posledních letech téměř pravidlem.
Do kladných výsledků se dostalo i inženýrské stavitelství, vliv na to má především zlepšená situace v zahajování staveb dopravní infrastruktury. Celkový výsledek tedy není ovlivňován pouze pozemním stavitelstvím, i když v něm je průběh rovnoměrnější.
Bytová výstavba jak v zahajovaných, tak i v dokončovaných bytech pokračuje ve vzrůstajícím trendu, a tak jistě naváže na pozitivní vývoj, který nastoupila od roku 2014.
Věřme, že stabilita a rovnoměrnost ve vývoji bude pokračovat i nadále, že se bude příznivě projevovat signalizovaný vzrůst zadané i vypsané veřejné zakázky a začnou se naplňovat cíle, které si vláda vytyčuje ve svém Vládním prohlášení. Pro stavaře by to byl dobrý signál, a to by mohlo ovlivnit pozitivně i trvale klesající evidenční počet zaměstnanců.
Komentář poskytl Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. (9.7.2018)
  •  
Stavební produkce v květnu 2018 reálně meziročně vzrostla o 10,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,0 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 10,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 17,3 % bytů více. Dokončeno bylo o 53,3 % bytů více.
Stavební produkce v květnu 2018 po vyloučení sezónních vlivů byla reálně meziměsíčně vyšší o 3,2 %. Meziročně vzrostla o 10,1 %. Květen 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku stejný počet pracovních dnů. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 12,0 % (příspěvek +8,7 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně zvýšila o 5,0 % (příspěvek +1,4 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v květnu 2018 meziročně snížil o 1,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,7 % a činila 35 983 Kč.
Stavební úřady v květnu 2018 vydaly 7 565 stavebních povolení, meziročně o 6,0 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 27,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla o 10,8 %.
Počet zahájených bytů v květnu 2018 meziročně vzrostl o 17,3 % a dosáhl hodnoty 3 816 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 4,3 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 45,2 %.
Počet dokončených bytů v květnu 2018 meziročně vzrostl o 53,3 % a činil 3 487 bytů. V rodinných domech došlo k růstu o 24,8 %, v bytových domech vzrostl počet dokončených bytů více než dvojnásobně (o 105,9 %).
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v dubnu 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,9 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 0,7 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 1,6 %. Údaje za květen 2018 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 18. 7. 2018. (ČSÚ, 9.7.2018)