Komentář Lukáše Kovandy: Bitcoin opět na výsluní, během hodinky na něj dnes „padla“ čtvrtina českého rozpočtu. Kvůli aprílovému žertíku?

Nejznámější kryptoměna bitcoin je opět středem pozornosti. Dnes zhodnotila až o 23 procent, na nejvyšší úroveň od loňského listopadu. Během necelé hodiny do ní lidé investovali v přepočtu takřka 400 miliard korun, tedy více než čtvrtinu českého státního rozpočtu.
Spekulace tržních insiderů má za to, že důvodem strmého vzestupu bitcoinu je včerejší aprílový žertík. Na jednom z méně významných finančních zpravodajských serverů se objevila informace, že americká Komise pro burzy a cenné papíry schválila první burzovně obchodovatelný bitcoinový fond. Pokud by se tak stalo, bitcoin by se zpřístupnil masové investorské veřejnosti, což by podpořilo investice do něj a tedy jeho cenu.
Nic takového se ale zatím neděje. Jednalo se opravdu o aprílový žertík. Dost možná, že žádný aprílový žertík historie neroztočil takové peníze. Přece jenom, čtvrtina českého rozpočtu je čtvrtina českého rozpočtu. V tomto smyslu tedy jde patrně o rekord.
 
Ziskovost českých firem klesla loni na své minimum minimálně od roku 1999. Na růst mezd reagují vyššími investicemi do strojů
Míra zisku tuzemské podnikové sféry vykázala ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 svoji nejnižší úroveň minimálně od roku 1999. Podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem v rámci čtvrtletních sektorových účtů dosáhla hodnoty 46,6 procenta. Stále se však pohybuje nad úrovní míry zisku v EU jako celku, která se dle údajů Eurostatu aktuálně pohybuje kolem hodnoty čtyřiceti procent. Rovněž míra investic tuzemských podniků je v porovnání s EU nadprůměrná. V ČR ve čtvrtém kvartále 2018 překročila poprvé od roku 2013 úroveň 30 procent, zatímco hodnota za celou EU se pohybovala nad 23 procenty. Je patrné, že firmy reagují na pokles své ziskovosti, který je způsoben zejména nejrychlejším růstem reálných mezd od počátku milénia, investicemi do modernizace tak, aby mohly zdražující lidskou pracovní sílu nahradit stroji a technologiemi.
Vyšší míra zisku a současně investic plyne ze struktury české ekonomiky, její silné závislosti na průmyslové výrobě. V průmyslu je třeba více investovat, například do modernizace linek, než například ve službách. Ráz tuzemské průmyslové výroby, konkrétně její orientace na spíše jednodušší produkci, navíc neumožňuje vyšší marže, které charakterizují průmyslovou výrobu s vyšší přidanou hodnotou.
Pokles míry zisku v ČR je dán předně zmíněným silným mzdovým růstem současnosti. Příznivé je, že tento mzdový růst zatím příliš netlumí investiční činnost podniků a firem. Míra investic vykázala ve čtvrtém kvartále úroveň uvedených více než třiceti procent. Průměr za celé období od roku 2010 přitom činí zhruba 29,5 procenta. Firmy však v probíhajícím desetiletí investují relativně méně než v dekádě předchozí. Za léta 2000 až 2009 totiž činí průměrná míra investic 33,5 procenta. To souvisí s průběhem investičního cyklu zejména zahraničních firem, které své investice hojně zahajovaly na úsvitu milénia, zatímco nyní, v pozdní fázi investičního cyklu, si „vybírají zisky“ a tlumí reinvestice, což se projevuje relativně vysokým odlivem dividend. Loni na dividendách z přímých investic v ČR odtekla do zahraničí suma 257 miliard korun, a to zejména do Německa, Nizozemska a Lucemburska. Objem reinvestic byl loni sice druhý nejvyšší v historii, když dosáhl úrovně takřka 150 miliard korun, avšak podíl reinvestic na objemu výnosů z přímých zahraničních investic v ČR stále pokulhává za situací v minulém desetiletí, a zejména pak za obdobím let 1998 až 2003, kdy se investiční cyklus rozjížděl.
Opětovná vyšší investiční aktivita firem by vedla k citelnějšímu růstu produktivity. Je ovšem otázka, zda jsou marže firem stále dostatečné, aby ji realizovaly. Při současném enormním růstu mezd, umocňovaném přidáváním ve státní sféře a legislativním zásahy typu navyšování minimální mzdy, se podniky ocitají v následující situaci. Na jedné straně je růst mzdových nákladů podněcuje k vyšší investiční činnosti a navyšování produktivity, na straně druhé ovšem ten samý růst mzdových nákladů vytváří nepříznivý tlak na jejich marže, který je může od celospolečensky žádoucí míry investic odradit. Administrativní a legislativní tlak na růst mezd – na rozdíl od přirozeného tlaku tržního – tak představuje stále rizikovější „hru s ohněm“. (2.4.2019)