Komentář Lukáše Kovandy: České nemovitosti jsou nadhodnocené ještě více než loni, až o 20 %, varuje ČNB

Z klíčových informací zprávy Rizika pro finanční stabilitu, které zveřejnila Česká národní banka, vyplývá, že jednotlivé komerční banky nedodržují doporučení centrální banky týkající se velkosti části hodnoty nemovitosti nakupované na úvěr. 
To bude dalším argumentem pro ČNB, která usiluje změnit charakter daného a dalších podobných doporučení z pouhého doporučení na zákonnou povinnost. Vláda příslušnou legislativu – novelu zákona o České národní bance – schválila v červnu, nyní ji mají v prvním čtení k posouzení poslanci v rámci právě probíhající schůze Poslanecké sněmovny.
Podle ČNB banky poskytují úvěry s více než 90procentní částí hodnoty nemovitosti nakupované na úvěr. Ty by přitom podle doporučení, jež začalo platit loni, neměly být vůbec poskytovány. Jednotlivé komerční banky zjevně testují „toleranci systému“, neboť hypotéky pro ně za stávajících podmínek na trhu představují nadmíru atraktivní produkt, který by rády poskytovaly v nejvyšší možné míře. Podle ČNB takové jednání může potenciálně vést k destabilizaci finančního systému v ČR. Zatím toto riziko ovšem není takové, aby ČNB svá příslušná doporučení dále zpřísnila. To svědčí i o tom, že ČNB loni při stanovování limitů doporučení s jistým testováním „tolerance systému“ ze strany bank počítala a náležitě, tedy s určitou „rezervou“ dle toho své limity stanovila.
Nadhodnocení tuzemských nemovitostí činí podle ČNB až dvacet procent, a je tedy vyšší než loni, na druhou stranu dynamika růstu cen realit by podle centrální banky měla v nadcházející době zmírňovat. To odpovídá obecnému výhledu trhu a svědčí proto třeba i letošní ochlazení hypotečního trhu v ČR. Varovné z hlediska stability finančního systému je ovšem také to, že téměř třetina objemu nově poskytnutých hypoték směřuje podle ČNB ke klientům, kteří už jednu nebo více hypoték mají, a pořizují tedy nemovitost převážně „jako investici“, nikoli coby „střechu nad hlavou“. Přitom koupi nemovitosti pro investiční účely charakterizuje v porovnání s koupí nemovitosti pro účely vlastního bydlení vyšší zastoupení spekulativní složky poptávky, které je z hlediska finanční stability potenciálně rizikovější než poptávka motivovaná ryze touhou po získání vlastního bydlení. 
 
Elektřina zdraží i příští rok. Vhodným výběrem dodavatele nebo fixací lze ušetřit
Energetický regulační úřad dnes potvrdil to, co bylo delší dobu zřejmé z tržního vývoje. Cena elektřiny pro domácnosti stoupne v roce 2020 ve výrazně menším rozsahu, než tomu bylo v roce letošním. Cena pro domácnosti s malou spotřebou elektrické energie vzroste podle propočtu ERÚ v rozsahu od dvou do čtyř procent, domácnosti, které prostřednictvím elektřiny vytápí, si ale připlatí o sedm až osm procent více.
Propočty ERÚ se ale týkají největších dodavatelů na trhu, společnosti ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce. Někteří menší dodavatelé zdraží méně, jiní více. Záleží také na tom, jaká byla jejich dosavadní cenová politika a prostřednictvím jakého postupu zamýšlí získat větší tržní podíl. Pro konečného spotřebitele z toho plyne, že prozíravou změnou dodavatele elektrické energie je možné ušetřit. Odběratel však musí věnovat potřebné penzum času srovnávání jednotlivých nabídek a jejích podmínek.
Elektřina pro domácnosti v Česku momentálně zdražuje čtvrtým nejrychlejším tempem v EU. Podle aktuálních údajů Eurostatu vzrostla v letošním prvním pololetí cena elektřiny pro domácnosti v ČR meziročně o dvanáct procent. Výrazněji ve stejném období zdražovala v celé EU už pouze v Nizozemsku, na Kypru a v Litvě. Zdražování navíc bude pokračovat i v příštích letech, nejen v roce příštím, kdy v průměru cena vzroste o pět procent. Domácnostem se tak může vyplatit si cenu elektřiny u svého dodavatele zafixovat.  Mezi Čechy v posledních měsících zřetelně roste zájem o fixované produkty.
V roce 2020 se cena elektřiny domácnostem zvýší ani ne polovičním tempem oproti letošku, tedy o zmíněných pět procent. Běžná domácnost tak v příštím roce za proud zaplatí o zhruba 500 korun víc. Hlouběji si ovšem do kapsy sáhnou ti, kteří elektřinou ohřívají vodu nebo topí. Není divu, že dodavatelé elektřiny domácnostem nyní zaznamenávají rostoucí zájem právě o zafixované produkty.
Zafixovaný produkt zbavuje nejčastěji na jeden až roky odběratele možnosti měnit dodavatele, cena je však za to pevná, neměnná. O to větší pak může být ovšem její nárůst, jakmile fixace skončí a odběratel čelí třeba i skokovému zdražení elektřiny. Takovému, jež nastane coby kompenzace zdražení, k němuž po dobu fixace na trhu mezitím došlo. V zásadě lze říci, že zdražení elektřiny nakonec neunikne nikdo, lze jej však vhodnou fixací alespoň oddálit, a přechodně tak ušetřit.
Pokud bude některý z dodavatelů nabízet fixaci na dobu delší tří let, je třeba být na pozoru. Nejde totiž zjevně o férovou nabídku. V horizontu více než tří let je také třeba počítat s citelnějším ochlazením tuzemské ekonomiky. Část analytiků je přesvědčena, že ve Spojených státech v příštím roce udeří ekonomická recese. Ta by se zpožděním jednoho či dvou let mohla vyvolat závažné ekonomické zpomalení také v Evropě a České republice. Vlivem tohoto zpomalení by načas ochabla poptávka po elektřině, což by alespoň přechodně vedlo k její cenové stagnaci či dokonce poklesu. A to navzdory postupnému odstavování uhelných a zejména jaderných elektráren v Německu a dalšímu růstu cen emisních povolenek. Právě zdražování povolenek představuje klíčovou příčinu současného zdražování takzvané silové elektřiny, od jejíž ceny se odvíjí cena elektřiny domácnostem. (28.11.2019)