Komentář Lukáše Kovandy: Pálenky notně zdraží. Cena ovoce v ČR dramaticky roste, třeba višně zdražují o více než 80 procent

Loňské katastrofální sucho sice nepřálo obilovinám, bramborám či mnohé zelenině, avšak ovocné stromy se doslova prohýbaly kvůli nadúrodě plodů. Letošek bude pro ovocnáře výrazně slabší.
Už se to projevuje v cenách. Kilogram višní vyšel loni v červenci na 8,90 koruny, jak plyne ze statistiky cen zemědělských výrobců Českého statistického úřadu. Letos v červenci stál podle téže statistiky stejný objem višní už 16,30 koruny. To představuje meziroční zdražení o zhruba 83 procent. Kilogram třešní stál letos v červenci 42,60 koruny, loni ovšem jenom 34,30. Třešně tedy jsou meziročně dražší o přibližně 24 procent.
Co se týče švestek, ČSÚ teprve reprezentativní statistiku poskytne v dalších měsících. Sklizeň letos bude oproti loňsku kvůli horšímu počasí opožděná. Ze statistiky Státního zemědělského intervenčního fondu ovšem plyne, že kilogram švestek stál letos počátkem srpna v průměru 14,50 koruny. Loni ve stejnou dobu vyšel kilogram švestek na 12,50 koruny, takže letošní meziroční zdražení představuje šestnáct procent.
Třeba výrobci pálenky se Slovácka ale registrují letos pouze pětinovou až třetinovou úrodu švestek v porovnání s loňskem. Meziroční nárůst ceny švestek tak v dalších letošních měsících bude představovat zřejmě nakonec až desítky procent.
Letos se tak také nutně vypálí méně pálenky, zejména pochopitelně vyhledávané slivovice. Ta tudíž zdraží, v průměru zřejmě o deset až patnáct procent. Zdražování bude probíhat postupně, během nadcházejících měsíců.
Celkově ceny ovoce dle dnešní statistiky výrobců v zemědělství oproti loňsku narůstají o více než čtyřicet procent. Markantní nadále zůstává zdražování brambor a zeleniny, ačkoli zdražení zeleniny už je méně výrazné než zdražení ovoce.
V živočišné výrobě dochází k citelnému růstu ceny jatečných prasat, a to kvůli epidemii afrického moru prasat, která už se z Asie rozšířila až do Bulharska a dalších evropských zemí a hrozí její zavlečení i do Česka. Výrazněji zdražuje také mléko. Zdražování mléka v nadcházejících měsících zrychlí, pokud se nepodaří vyřešit komplikace způsobené letošním přemnožením hraboše polního. Hlodavec nyní z polí, kde poničil úrodu obilí, přechází na louky, kde hloubením nor a ničením trsů jetele či vojtěšky likviduje krmivo dojnic. To právě může prodražit produkci mléka.
 
Výdaje na prvňáka letos dosáhnou 6140 korun. Rodiče mohou o finanční pomoc požádat stát, většinou o tom však neví
Blíží se začátek nového školního roku, takže rodiče školáků si musí vyčlenit nemalé finanční prostředky. Zejména pak rodiče, jejichž prvorozené dítě jde do první třídy základní školy. Příslušné finanční náklady na takového žáka letos poprvé v průměru přesáhnou 6000 korun, záleží ovšem pochopitelně na kvalitě pořizovaných věcí. Mnozí rodiče netuší, že jim s vypravením potomka do školy může finančně pomoci stát, a to až částkou přesahující 34 000 korun.
Dobrou zprávou je to, že navzdory takřka tříprocentnímu obecnému zdražování, které je zřetelné například u potravin, energií či bydlení, zůstávají ceny řady školních potřeb oproti loňsku v souhrnu na srovnatelné úrovni.
Podle nejnovějších, červencových dat Českého statistického úřadu sice meziročně zdražují učebnice, ale zato zlevňují školní sešity, pastelky, penály, a dokonce i kuličková pera. Učebnice jsou letos dražší o jedno až tři procenta. Naopak sešity, pastelky a penály jsou zhruba o tři procenta levnější, pera jsou pak lacinější jen nepatrně, o 0,5 procenta (viz první tabulka níže).
Paušální poplatek, za který školy nakupují pro žáky třeba pracovní sešity do prvouky nebo sešity na psaní, dosáhne podobně jako loni v průměru částky jednoho tisíce korun. Školní aktovka vyjde zhruba na dva tisíce. Školní penál stojí podle údajů ČSÚ aktuálně v průměru necelých 290 korun. Vybavení penálu vyjde na dvě stovky. Dále je třeba připočíst obaly na učebnice a sešity, za stovku. Přezůvky, boty do družiny a sportovní obuv do tělocvičny vyjde v souhrnu 1000 korun. Obědy stojí měsíčně minimálně 600 korun, družina stovku. Cena školního výletu (může na něj dojít hned v září) se pohybuje od pětistovky výše. Je třeba připočíst také výdaje na peněženku či krabici na svačinu nebo láhev na vodu, dohromady za tři stovky. Celkem to představuje zhruba 6140 korun (viz druhá tabulka níže). To je pro řadu rodičů pořádný zásah do rodinného rozpočtu.
Rodiče ovšem mnohdy netuší, že mohou stát požádat o jednorázovou finanční pomoc s výdaji na školáka. A nejedená se o takzvané pastelkovné, které ministerstvo školství v roce 2012 zrušilo, ale některá města – jako třeba Karlovy Vary – jej žadatelům vyplácí na jejich účet stále i dnes.
Jedná se o pomoc Úřadu práce, která pokrývá výdaje na školní pomůcky, zájmové kroužky, obědy ve školní jídelně, ale třeba i výdaje na školní výlety nebo školy v přírodě. V případě těchto položek už bude letošní meziroční zdražení markantnější, neboť třeba současný citelný růst cen potravin vytváří tlak na zdražování školních obědů a třeba znatelný růst cen ubytování zase tlak na růst cen škol v přírodě.
Ti z rodičů, kteří se prokazatelně nacházejí v tíživé sociální situaci, mohou požádat Úřad práce v místě trvalého pobytu o mimořádnou okamžitou finanční pomoc, která by jim pomohla pokrýt výdaje na uvedené položky. Rodiče mohou z těchto peněz hradit výdaje za učebnice či učební pomůcky, školní aktovku, výdaje na školu v přírodě nebo školní družinu, ale i mimoškolní aktivity jako zájmové kroužky, ale i případné výdaje spjaté s dojížděním do školy. Za kalendářní rok stát může poskytnout sumu až 34 100 korun.
Ceny základních školních potřeb dle ČSÚ (červenec, 2019, v závorce meziroční změn v procentech)
Učebnice matematiky                                                  135,79                  (1,3)
Základní učebnice pro hlavní specializaci                   237,55                  (2,7)
Školní sešit polotuhý                                                   18,19                     (-2,7)
Pastelky                                                                       49,87                    (-3,2)
Kuličkové pero                                                             25,25                    (-0,5)
Školní penál       ;                                                         287,72                  (-3,2)
 
Výdaje na prvňáka, srpen - září, 2019
Školní aktovka                                                                                                2000 Kč
Pracovní sešity do prvouky, sešity na psaní atd. (paušál)                             1000 Kč
Školní obuv - přezůvky, „cvičky“                                                                     1000 Kč
Obědy (měsíčně)                                                                                              650 Kč
Penál                                                                                                                290 Kč
Věci do penálu                                                                                                  200 Kč
Obaly                                                                                                                100 Kč
Družina (měsíčně)                                                                                            100 Kč
Školní výlet                                                                                                       500 Kč
Další (krabice na svačinu, peněženka,…)                                                        300 Kč
Celkem:                                                                                                          6140 Kč
(16.8.2019)