Komentář MPO k výsledkům průmyslu a stavebnictví za duben 2019

„Průmyslová produkce v dubnu zrychlila svůj meziroční růst na 3,3 % z březnových 0,2 %. Za silnějším růstem stojí zejména dobrý výkon automobilového průmyslu, odvětví výroby kovových konstrukcí, jakož i sekce rozvodů elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Meziměsíčně byla průmyslová výroba reálně vyšší o 0,8 %. I přes silná dubnová data i nadále očekáváme trendové zpomalení tempa růstu průmyslové produkce. Utvrzují nás v tom jak přicházející předstihové indikátory, tak i čtvrtletní čísla, jež mají vyšší vypovídací schopnost. Očekáváné zpomalení pramení i z určité nasycenosti evropského automobilového trhu, jakož i z poklesu automobilového trhu v Číně, který odebírá automobily z Německa, což se posléze přelévá v klesající německou poptávku po českých subdodávkách. “ uvedl náměstek ministra pro řízení sekce průmyslu, surovin a stavebnictví Ing. Eduard Muřický.
Ze sekcí průmyslu dvě vykázaly růst a jedna pokles. Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu rostla meziročně nejrychleji (+6,5 %), zpracovatelský průmysl taktéž vykázal růst (+3,1 %), naopak těžba a dobývání mírně klesla (-1,3 %).
Ve zpracovatelském průmyslu produkce meziročně vzrostla v 15 odvětvích a snížila se v 7 odvětvích. Nejvyšší pokles vykázalo odvětví zpracování dřeva (-6,0 %). Naopak nejvyšší tempo růstu vykázal farmaceutický průmysl (+27,7 %). Automobilový průmysl meziročně rostl o 5,4 %.
Tržby z průmyslové činnosti (v b. c.) v dubnu meziročně vzrostly o 7,5 %, z toho tržby z přímého vývozu o 4,8 % a domácí tržby (zahrnující nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků) o 11,3 %. Hodnota nových průmyslových zakázek (nereflektují začátek prací a dobu jejich realizace) v dubnu meziročně vzrostla o 9,0 %, rostly zahraniční zakázky (o 9,0 %) i domácí zakázky (o 9,1 %).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v dubnu 2019 meziročně snížil o 0,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 8,4 %.
Spolu s čísly za průmysl zveřejnil Český statistický úřad údaje i za stavebnictví, k nimž náměstek ministra pro řízení sekce průmyslu, surovin a stavebnictví Ing. Eduard Muřický uvedl: „Stavební produkce v dubnu vykázala téměř devítiprocentní růst. Tahounem bylo především inženýrské stavitelství. Tato čísla potvrzují, že tuzemské stavebnictví je na růstové trajektorii a dohání ztráty z minulých let. Předstihové indikátory naznačují optimistickou náladu a důvěru stavebních podniků v pokračující růst odvětví.“
Stavební produkce v dubnu 2019 meziročně vzrostla o 8,9 %, po očištění dat o kalendářní vlivy produkce meziročně rostla totožně, nicméně při zohlednění sezónních vlivů nastal meziměsíční pokles (o 0,4 %). Ze sekcí stavebnictví vykázalo růst pozemní stavitelství o 6,5 % a inženýrské stavitelství rostlo dokonce o 16,8 %. (7.6.2019)