Komise spouští nový nástroj na podporu digitální výuky a učení ve školách

Evropská komise představila nový nástroj, který má všem školám v EU a také v Rusku, Gruzii a Srbsku pomoci vyhodnotit, jak využívají digitálních technologií pro výuku a učení. V EU získá 76,7 milionu studentů a učitelů v 250 000 školách dobrovolný přístup k nástroji SELFIE - Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies (Sebehodnocení efektivního učení s podporou využívání inovačních vzdělávacích technologií)). Nástroj se nabízí ve 24 jazycích EU, přičemž později přibydou další jazykové verze. Každá škola, která o to projeví zájem (druhý stupeň základních škol, střední školy a učiliště), se může k platformě SELFIE přihlásit a v rámci své školy provést sebereflexi. Cílem Komise je, aby nástroj do konce roku 2019 využil milion studentů, učitelů a vedoucích pracovníků škol.
Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics před spuštěním nástroje SELFIE ve varšavském IX. Lyceu Klementyny Hoffmanowé uvedl: „SELFIE může našim školám pomoci s účelným a komplexním začleňováním technologií do výuky a učení. Tím, že umožní vzájemnou konfrontaci názorů vedoucích pracovníků škol, učitelů a studentů, může sehrát významnou roli v zajištění toho, aby vzdělávání v Evropě bylo vhodné pro digitální věk. Jsem přesvědčen, že SELFIE pomůže posílit digitální dovednosti Evropanů. To má klíčový význam, pokud mají všichni lidé využívat příležitostí, jež nabízí globalizovaná znalostní ekonomika. Je to také nezbytné k vybudování společnosti, v níž jsou občané sebevědomými kritickými uživateli nových technologií a nikoli jen pasivními spotřebiteli.“
SELFIE je jednou z 11 iniciativ akčního plánu digitálního vzdělávání, který Komise představila v lednu. Cílem akčního plánu je zlepšit digitální dovednosti v Evropě a podpořit inovativní využívání digitálních technologií při výuce a učení.
Jak nástroj SELFIE funguje
Poté, co se škola rozhodne k využití nástroje SELFIE, studenti, vedoucí pracovníci škol a učitelé prostřednictvím řady krátkých výroků posoudí využívání technologií při výuce a učení. Nástroj má modulární strukturu a školy si mohou vybrat z řady volitelných výroků a také mohou přidat až osm otázek, které jsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly jejich potřebám a prioritám. Vyplnění těchto informací zabere přibližně 20 až 30 minut. Škola poté obdrží individuálně zaměřenou zprávu s výsledky. Školní zprávu nástroje SELFIE pak lze využít k dialogu v rámci vzdělávací obce, ke stanovení kroků k lepšímu využívání digitálních technologií pro lepší učení. To by mohlo například zahrnovat specifické školení pro učitele nebo podporu studentům v otázkách, jako je bezpečnost na internetu. Všechny odpovědi v rámci nástroje SELFIE jsou anonymní a neshromažďují se žádné osobní údaje. Na základě získaných údajů nebudou vypracovány žádné žebříčky škol nebo vzdělávacích systémů.
Další kroky
Nástroj SELFIE je již k dispozici v srbských školách a od začátku příštího roku bude k dispozici ve všech zemích západního Balkánu. První konference SELFIE se uskuteční v Madridu ve dnech 4.–5. dubna 2019 v partnerství se španělským ministerstvem školství. Na této akci se setkají zástupci škol z celé Evropy, které nástroj využívají, a jejich zkušenosti a poznatky budou využity k jeho dalšímu zlepšení.
Komise rovněž pro školy vypracuje podpůrné materiály, které jim pomohou přijmout opatření, která jsou zapotřebí k tomu, aby po využití nástroje SELFIE lépe využívaly digitální technologie. Dále prozkoumá potenciální synergie se stávajícími sítěmi učitelů a škol, zejména s on-line platformou eTwinning podporovanou prostřednictvím programu Erasmus +, která přerostla v největší síť učitelů na světě.
Souvislosti
Ke spuštění nástroje dochází dnes na střední škole ve Varšavě, kde se komisař Navracsics rovněž účastní výroční konference platformy eTwinning. Komisař Navracsics a polská ministryně školství Anna Zalewska se setkají se studenty a seznámí se s tím, jak škola začleňuje technologie do výuky.
Komise při vývoji nástroje SELFIE spolupracovala s ministerstvy školství a odborníky na digitální vzdělávání z celé Evropy. Partnerskými institucemi jsou mimo jiné Evropská nadace odborného vzděláván, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) a Institut UNESCO pro informační technologie ve vzdělávání.
První verze tohoto nástroje byla loni testována v 650 školách v 14 zemích. V rámci tohoto pilotního projektu bylo předloženo 67 000 připomínek, jak tento nástroj dále zjednodušit a zlepšit. Tato zpětná vazba byla zohledněna při přípravě současné verze nástroje. (25.10.2018)