Kompas gyroskopický

 

V přítomnosti značnějších mas železa (vál. lodi) je magn. k. úplně nespolehlivý. Užívá se tuk. nemagnetického, rychle se otáčejícího gyroskopu (kotouče n. prstenu na svislé ose). Franc. fyzik L. Foucault objevil totiž r. 1852, že osa gyroskopu, který je nucen otáčet se jen ve vodorovné rovině, se staví do směru severojižního. První g. k. si dal patentovat r. 1885 M. Geraldus. Prakt. způsobilý g. k. sestrojili O. Martienssen (1906) a Anschütz-Kempfe (1908).