Konec prázdnin na silnicích pod dohledem policistů

Na poslední prázdninový víkend budou na silnicích dohlížet stovky policistů dopravní a pořádkové policie. Na různých místech České republiky se zaměří na dodržování všech pravidel silničního provozu, včetně dodržování rychlosti v problematických místech páteřních komunikací. Cílem dopravně bezpečností akce je pomoc v bezpečném návratu z dovolené všem motoristům a v případě dopravních komplikací pomoci v jejich rychlém odstranění.
V rámci rizikového víkendu se policisté ve spolupráci s Českou kanceláří pojistitelů zapojí také do preventivní akce na dálnicích. Na vybraných krizových úsecích dálnic budou připraveny operativní hlídky dopravních policistů a odtahová vozidla, která budou připravena ihned vyrazit na pomoc řidičům v případě poruchy, či nehody a zajistit tak rychlé zprůjezdnění komunikace.
„Konec letních prázdnin je bohužel již tradičně spojen se zvýšenou intenzitou silničního provozu a s tím spojenými dopravními komplikacemi. Zde vnímám spolupráci s Českou kanceláří pojistitelů jako pozitivní krok k pomoci řidičům. Očekáváme, že se díky této dopravně-preventivní akci v rizikových úsecích dálnic předejde případným mimořádným událostem a přispěje tak k bezpečnému návratu z prázdnin.“ říká plk. Mgr. Jaroslav Řehák, ředitel služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.
 Vzhledem k velkému počtu vozidel, které se každoročně během posledního víkendu prázdnin pohybují na silnicích, apelujeme na řidiče a jejich ohleduplnost, opatrnost a dodržování pravidel bezpečné jízdy. Důležitým předpokladem šťastného návratu z cest je i dodržování pravidelných přestávek a dodržování pitného režimu.
Konkrétní místa, kde budou rozmístěna odtahová vozidla v rámci preventivní akce s ČKP:
D1: 6. km dálnice ve směru na Prahu (sobota, 31. srpna 2019, 14 – 20 hodin)
D1: 56. km dálnice ve směru na Prahu (sobota, 31. srpna 2019, 14 – 20 hodin)
D1: 187. km dálnice ve směru na Brno (neděle, 1. září 2019, 14 – 20 hodin)
D1: 90. km dálnice ve směru na Brno (neděle, 1. září 2019, 13 – 18 hodin)
D1: 146. km dálnice ve směru na Prahu (neděle, 1. září 2019, 13 – 18 hodin)
D2: 0. km dálnice ve směru na Slovensko (neděle, 1. září 2019, 14 – 20 hodin)
D5: 77. km dálnice ve směru na Prahu (neděle, 1. září 2019, 14 – 20 hodin)
(29.8.2019)