Konečná zastávka: Evropská unie

Ke konci roku 2017 mělo v Evropské unii platné povolení k pobytu celkem 20,3 milionu osob ze třetích zemí. Tři čtvrtiny cizinců žily v Německu (23 %), Itálii (18 %), Francii (14 %), Španělsku (13 %) a Velké Británii (8 %). Nejvíce povolení udělilo v letech 2016 až 2017 Maďarsko.
Množství platných povolení k pobytu vydaných občanům ze zemí mimo EU vzrostlo od konce roku 2016 do konce roku 2017 o pět procent. Počet vydaných povolení se zvýšil ve většině členských států EU. Nejvyšší nárůst zaznamenalo Maďarsko, kde se počet povolení více než zdvojnásobil (113 %), za ním následovaly Bulharsko (41 %), Malta (25 %) a Slovensko (21 %).
Z pětice zemí s největším počtem osob s rezidentským povolením zaznamenalo od konce roku 2016 ke konci roku 2017 nejvyšší nárůst Německo, kde počet platných povolení vzrostl o 14 %. Z této skupiny došlo ke snížení počtu platných povolení pouze v Itálii, a to o tři procenta. Pokles registrovalo i dalších pět zemí EU: Estonsko, Česko, Lotyšsko, Řecko a Rumunsko.
Téměř dvě pětiny (38 %) všech platných povolení k pobytu na konci roku 2017 bylo vydáno z rodinných důvodů. Podstatně nižší byl podíl povolení z důvodu zaměstnání (16 %), postavení uprchlíka a podpůrné ochrany (7 %) nebo vzdělávání (6 %). (14.7.2019)