Konference Kvalita a svět 4.0

Česká společnost pro jakost, z.s. je organizací, jejíž činnost se prolíná do mnoha oborů v České republice. Hlavním tématem je prosazování kvality do praxe, a to nejrozmanitějšími způsoby. Například fungující systémy managementu kvality jsou jedním z předpokladů pro úspěšné a moderní podnikání řady organizací. Netýkají se jen nadnárodních korporací, velkých či středních firem, ale jsou čím dál více v hledáčku zájmu malých podniků či organizací veřejného sektoru. Česká společnost pro jakost je subjektem, který široké řady jednotlivců i organizací působících v rozličných systémech managementu sdružuje. Akceleruje přístup k novinkám v oboru a jejich implementaci ve vlastním chodu společností.
ČSJ však poskytuje mnohem širší paletu služeb. Zejména v oblasti vzdělávání a certifikací pro řadu oborů, mezi nimiž významně figuruje automobilový průmysl, odvětví informačních technologií a nově potravinářství orientované na produkci bez GMO (geneticky modifikovaných organismů). Tyto služby jsou určené nejen členům ČSJ, ale zájemcům i mimo Českou společnost pro jakost, kteří by si přáli zlepšovat se nejen v oblasti kvality, ale také ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti či bezpečnosti informací.
Významný se pro ČSJ každoročně stává Evropský týden kvality. Vyvrcholením letošních aktivit bude dvoudenní konference v mezinárodním rozměru s názvem Kvalita a svět 4.0, která se uskuteční ve dnech 3. a 4. prosince 2018. Hostit ji bude hotel Clarion v pražských Vysočanech.
„Tuto konferenci zahájí plenární zasedání Průmysl 4.0, které bude reflektovat novou průmyslovou éru digitalizace a automatizace ve vztahu k managementu kvality. Mezi tematickými bloky zasedání se objeví příspěvek Thomase Prefi, výkonného ředitele P3 Group s názvem Kvalita 4.0 – Kvalita pro digitalizaci nebo digitalizace pro kvalitu? Vystoupí také Guy-Bar Josef z Advanced Defence Systems LT s tématem Kvalita 4.0 – rozšířená realita a big data ve světě kvality.
Filip Dřímalka z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR si připravil pro posluchače prezentaci s názvem Výzvy podnikání Průmysl 4.0 pohledem malých a středních podniků. Eric Janssens, generální ředitel Evropské organizace pro kvalitu,  představí, jakým výzvám čelí kvalita v dnešní době,“ uvedl Ing. Petr Koten, výkonný ředitel ČSJ.
Po plenárním zasedání bude následovat galavečer ČSJ, který se v pravém slova smyslu stane skutečným slavnostním vrcholem kvality roku v České republice. „Posláním České společnosti pro jakost je oceňovat jednotlivce i organizace, které kvalitu žijí, šíří, aktivně se zasazují o její implementaci. Záleží nám nejen na organizacích, ať už jde o ty z komerční nebo veřejné sféry, ale věnujeme pozornost i jednotlivcům. Dáváme prostor příkladům dobré praxe. Způsobů, jak kvalitu nechat celospolečensky rezonovat, je mnoho. Velmi prestižními jsou  bezpochyby soutěže, které organizujeme a vyhlašujeme. Během slavnostního večera odhalíme, kdo představuje letošní tváře kvality a kdo tedy získá ocenění Ambasador kvality České republiky, Manažer kvality roku, CSR Guru, komu bude patřit Cena Františka Egermayera, Cena Anežky Žaludové či Cena za návrat do života, a také kdo obhájí či získá značku CZECH MADE,“ zdůraznil Petr Koten.
V nadcházejícím dni bude program konference rozdělen do tří větví. První (techničtější) se bude věnovat zdrojům pro průmysl 4.0. „Stále častěji firmy zvažují, jak se přizpůsobit dnešnímu turbulentnímu prostředí, snaží se rozvíjet svou flexibilitu, protože situace na trzích je vrtkavá stejně jako přání a potřeby zákazníků. Průmysl 4.0 dává podnikům možnost, jak zrychlit výrobu a učinit ji efektivnější, jak lépe reagovat na potřeby trhu. Je to zároveň také určitá příležitost ke zlepšení životní úrovně celé populace. Ale to je jen část ledovce. Je potřeba se podívat na tento fenomén tak, jak zasahuje management a mění ho,“ dodal Petr Koten.
Služby jsou dalším segmentem, který jistě zanedlouho Průmysl 4.0 zcela předefinuje. Této problematice se bude věnovat další samostatný blok druhého dne. „Jsme také nesmírně rádi, že se nám podařilo ve spolupráci s Centrem digitální transformace při FPH VŠE realizovat výzkum, který se zaměřuje na to, jak Průmysl 4.0 využít v interních auditech systémů managementu. Jeho výsledky budou veřejnosti poprvé odhaleny právě na konferenci,“ doplnil Petr Koten. Dále se tento blok bude věnovat digitalizaci ve spojení s HR anebo datům jako indikátoru kvality vztahů s dodavateli.
„Každého zajímá, jak to bude s nastupujícími generacemi, které právě začínají ovládat trh práce. Je to tak trochu neznámá – generace Y, Z a Alfa. První již nyní bourá tradiční pojetí práce a zaměstnaneckých vztahů. Druhá právě dospívá a od těch předchozích ji odlišuje, že vyrůstá plně pod taktovkou digitálního světa, který je pro ni stejně hodnotný a reálný jako ten fyzický. Co to přinese firmám a jak se na tyto mladé lidi připravují špičkoví HR pracovníci, to zodpoví při svém workshopu Jindra Karásková z personální agentury Specialist Service,“ řekl Petr Koten.
Konferenci uzavře 4. prosince opět plenární zasedání. V první části se účastníci mohou těšit na diskuzi formou kulatého stolu. Lze očekávat velmi zajímavou rozpravu, neboť se jí budou účastnit zástupci ŠKODA –AUTO, zástupci dodavatelů i certifikačních orgánů. Ve druhé části se s Davidem Gruberem přítomní podívají na argumentační fauly neboli řečnické triky, ať už jde o ty účinné v minulosti, nebo ty nejnovější z roku 2018. „Mnoho z nás, kteří se kvalitou zabýváme, se musí účastnit veřejné diskuze, proto je dobré, pokud dokážeme odhalit včas nekalé praktiky protistrany a správně na ně zareagovat,“ podotkl Petr Koten. Více na https://qc2018.csq.cz (23.10.2018)