Konference SYMA se zaměří na řízení rizik

Každoročně Česká společnost pro jakost, z.s. pořádá konferenci zaměřenou na systémy managementu kvality pod názvem SYMA. Letošní, již 22. ročník, nese motto RisQ-Thinking! Bude se věnovat aktuálním otázkám z oblasti managementu s důrazem na řízení rizik. Tato konference je určena všem vedoucím pracovníkům, nejen těm, kteří již získali certifikace od ČSJ. Jedná se o celorepublikově významný projekt, který má hluboký dopad na manažerskou praxi v českých firmách, veřejné správě i dalších organizacích. SYMA se uskuteční v Praze ve dnech 20. až 21. března.
Mezi tematickými bloky na řízení rizik zaměřené konference se objeví novinky v normách pro systémy managementu, novinky v legislativě, dále se bude prezentovat téma jako je kvalita a rizika v automobilovém průmyslu, ochrana životního prostředí, bezpečnost práce. První den konference bude rovněž Dnem otevřených dveří úseku certifikace osob České společnosti pro jakost. Tyto certifikace jsou významným nástrojem posílení byznysu a činnosti dalších organizací i rozvoje osobních kompetencí.
Pro letošní konferenci je tu jedna inovace. Zájemci mohou pokládat své dotazy týkající se dění i tematického obsahu konference prostřednictvím aplikace sli.do. Stačí je označit hashtagem #SYMA2019. Mimo to je v aplikaci také připravena anketa zkušeností s FMEA – výsledky tohoto průzkumu budou prezentovány přímo na místě během akce.
V rámci bloku zaměřeného na oblast automotive bude představen koncept metody FMEA (analýza možného výskytu a vlivu vad). Dále se diskuze s odborníky z ČSJ a ze ŠKODA AUTO zaměří na zajištění kvality ICT technologií v automobilovém průmyslu nebo zkušenosti z výsledků auditů podle VDA 6.3. Jedinečnou prezentací bude také představení problematiky Mobilních služeb.
Prostřednictvím workshopu bude otevřeno téma proměny rolí manažera v 21. století, zvláštní důraz bude kladen na generační vlivy a technologické změny. Stejným způsobem se účastníci zaměří také na auditorskou činnost a její plánování v kontextu řízení rizik.
Atraktivní bude také blok věnovaný Business Continuity Managementu. Jak mají v dnešním turbulentním a nepředvídatelném světě organizace zachovat svou činnost v dlouhodobém horizontu? A co dělat, když nežádoucí situace již nastala? Odpovědi na tyto otázky zazní z úst odborníků na řízení rizik. Vystoupí například Václav Radotínský z ComAp a.s. nebo Pavel Prokop z Grant Thorton Advisory s.r.o. (13.2.2019)