Konference SYMA – Systémy managementu v duchu motta „RisQ – Thinking!“

Konference je určená všem odborníkům a zájemcům o kvalitu a systémy managementu, absolventům kurzů a držitelům certifikátů České společnosti pro jakost. V letošním roce se uskuteční její již 22. ročník, na který všechny srdečně zveme. Bude se konat ve dnech 20. a 21. března v hotelu DUO v Praze 9.
Program konference se ponese v duchu motta „RisQ – Thinking!“ – tedy se zaměřením zejména na aktuální otázky týkající se kvality s důrazem na řízení rizik.
Co nabídne?
Konference začne společným jednáním, v němž se kromě aktuálních informací z České společnosti pro jakost (ČSJ) můžete těšit na vystoupení Pavla Škody z ICG-Capability s názvem Postřehy z průmyslové praxe. Aneb jde to také jinak…! a na vystoupení Lukáše Piška na téma ISTQB Automotive Software Tester.
Odpolední program prvního dne bude probíhat ve třech paralelních sekcích. Jedna z nich, tradiční (a obvykle nejvíce navštěvovaná), bude věnována automobilovému průmyslu. Budou zde prezentovány novinky v nástrojích, požadavcích a metodách specifických pro automobilový průmysl – výrobce automobilů a jejich dodavatele a dále praktické zkušenosti z výsledků auditů podle VDA 6.3. Druhá sekce bude také tradičně věnována stále důležitějším oblastem systémů environmentálního managementu (EMS) a systémů managementu BOZP. Mimo jiné v ní bude představena nová norma ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem pro použití. ČSJ vydala ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) komentované vydání této normy, aby usnadnila všem uživatelům pochopení a implementaci jejích požadavků. Konečně třetí ze sekcí odpoledního programu prvního dne konference bude workshop zaměřený na proměnu rolí manažera v 21. století.
Druhý den konference čeká účastníky nejprve program opět rozdělený do tří odborných sekcí. První naváže na témata automobilového průmyslu: bude v ní představena harmonizovaná FMEA a v druhé části se pak bude zabývat zajištěním kvality ICT technologií v automobilovém průmyslu. Paralelně poběží i sekce s názvem Business Continuity Management – v souladu s názvem bude zaměřena na řízení kontinuity činností organizace, tedy na to, jak předcházet různým negativním jevům, jimž v reálném životě organizace podléhají, či jak efektivně takovéto události řešit. Poslední sekcí bude opět workshop, a to s názvem Kontext organizace a rizika při tvorbě programu auditů a plánování auditu. Bude zaměřený na výklad pojetí rizik a příležitostí v ISO 19011 a na praktickou týmovou práci při tvorbě návrhu programu auditů a plánu jednoho interního auditu na předem připravené případové studii.
Konferenci uzavře společné jednání, které bude mít na programu nejprve diskusní kulatý stůl na téma Kvalita, excelence a top management. Vystoupí zástupci firem ŠKODA AUTO, MANN+HUMMEL, General Electric a Kermi a hodnotitelé EFQM Global Excellence Award – Globální ceny EFQM za excelenci. Posledním řečníkem konference pak bude Zdeněk Hronek z Bisnode Česká republika s příspěvkem Co mohou data napovědět při budování vztahu s dodavatelem aneb eliminace rizika při budování obchodních vztahů.
Již teď můžete prostřednictvím aplikace Slido klást dotazy do diskuse k nástroji FMEA a do diskuse u kulatého stolu. Jak? Jednoduše do webového prohlížeče zadejte sli.do a poté do pole Enter event code vložte SYMA2019. Česká společnost pro jakost při svých odborných akcích využívá, resp. nabízí účastníkům tento moderní nástroj, s jehož pomocí mohou pohodlně, bez případného ostychu, a dokonce i v předstihu uplatnit své otázky či podpořit otázky již položené.
Podrobný program konference včetně on-line přihlášky najdete na webových stránkách konference https://syma.csq.cz. (26.2.2019)