Konference systémů managementu SYMA 2021 se letos uskuteční online

Pro zájemce o informace z oblasti systémů managementu a pro držitele certifikátu České společnosti jakost (ČSJ) je určena březnová konference SYMA věnovaná systémům managementu. Uskuteční se v online podobě ve dnech 24. a 25. března. Nosnými tématy jsou trendy v průmyslu, s důrazem na ten automobilový, budoucnost podnikání a zajištění jeho kontinuity či kvalita v oblasti IT nebo úloha manažerů v dnešní složité době.
Online formát pronikl do organizování aktivit ČSJ již v loňském roce. Petr Koten shrnuje dosavadní zkušenosti: „Bylo pro nás potěšujícím zjištěním, že jsme schopni i online formou, z našeho studia na Novotného lávce, zaujmout poměrně široké plénum účastníků. Je to cesta, jak nadále vzdělávat, prohlubovat znalosti a kompetence, které přímo ovlivňují úspěšnost organizací.“
Výkonný ředitel České společnosti pro jakost Ing. Petr Koten letošní ročník konference komentuje: „Program jsme sestavili tak, aby byl atraktivní pro účastníky z různých oborů, aby měli možnost rozšířit si své poznatky o aktuality a noviny, nejen s ohledem na pokrok v jejich odvětví, ale také s ohledem na současnou situaci, který vystavuje roli manažera mnoha náročným zkouškám. Opět bychom, leč v online podobě, rádi prostřednictvím konference přispěli ke sdílení zkušeností i dobré praxe zkušenosti. A jsme pyšní na to, že záštitu nad konferencí převzalo Sdružení automobilového průmyslu.“
V úvodu dvoudenní konference Zdeněk Petzl, ředitel Sdružení automobilového průmyslu, a Milan Dufek, vedoucí oddělení řízení kvality, ŠKODA AUTO představí aktuální trendy v automobilovém průmyslu.
Každá společnost na světě je ohrožena hybridními a bezpečnostními hrozbami. Příspěvek Jaromíra Průši na téma Business Continuity Management v praxi odkryje řešení, jak se dobře prakticky připravit na nebezpečné viry a přenosné nemoci, globální rizika změn klimatu, různá geopolitická napětí nebo kybernetické útoky, zhroucení kritické infrastruktury a sítí, evropské regulace a nařízení, konkurenční tlak atp. jedná se totiž o faktory, které mohou vést k ohrožení podnikatelských a obchodních aktivit, ztrátě firemního renomé či snížení konkurenceschopnosti.
Samostatný blok je věnován zdrojům v systémech managementu, které, jsou-li správně zavedené, umožňují organizacím zaměřit se na priority, tj. zejména na poskytování vysoce kvalitních a bezpečných produktů a služeb, na dodržování právních a jiných požadavků týkajících se kvality, bezpečnosti a životního prostředí, dále pak na požadavky dalších
zainteresovaných stran, a samozřejmě umožňují systematicky sledovat výkon, překonávat obtíže a přizpůsobovat se změnám.
Následující den konference jsou na programu dva kulaté stoly. První z nich volně naváže na předchozí blok o systémech managementu a dá větší prostor dotazům účastníků, které lze pokládat průběžně na adrese sli.do pod kódem #SYMA2021.
V rámci druhého kulatého stolu s názvem Co chybí současným manažerům a co by měli zvládnout, budou pod vedením prezidenta České manažerské asociace Petra Kazíka diskutovat zkušení manažeři, kteří působí v organizacích různého zaměření i velikosti.
V závěru konference zazní příspěvek Zdeňka Honka z HAVEX-auto na téma Digitalizace prodeje aut. Digitalizace prodeje aut není pouze reakce na aktuální pandemii, ale dlouhodobý trend posledních let. Koupě vozu zcela online je zejména v segmentu ojetých vozů ještě obtížná, avšak aktuální technologie již umožnují adresovat většinu problematiky s tím spojené. Diskuze se bude dotýkat trendů, které se v prodeji automobilů již projevují a svůj vliv uplatňují i v době úplného uzavření tradičních prodejen, a to jak v oblasti výběru, poradenství (AI) a financování.
Kompletní program s přehledem všech vystupujících najdete na webových stránkách konference https://syma.csq.cz (4.3.2021)