Konkurenceschopnost ČR snižuje nedostatečná infrastruktura, stav institucí a zaostávání v informačních technologiích

Pozitivní zprávou zveřejněné Zprávy o mezinárodní konkurenceschopnosti (The Global Competitiveness Report 2018 – 2019) Světového ekonomického fóra (WEF) je, že Česká republika si udržela pozici na hranici třetí a čtvrté desítky zemí světa a že je na špici středoevropských zemí. V letošním žebříčku zaujala mezi sledovanými 140 zeměmi světa 29. místo, následována je Polskem (37.), Slovenskem (41.) a Maďarskem (48.).
Špatnou správou je, že v porovnání se zeměmi EU15 zaostává s výjimkou makroekonomické stability ve všech dalších jedenácti ukazatelích.
„Vlak nejlepších nám ujíždí. Situace se oproti loňsku v zásadě nezměnila,“ uvedl Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace, která se v České republice již řadu let podílí na sběru dat pro WEF.
ČMA dlouhodobě poukazuje na nutnost posílení pozice ČR v mezinárodní konkurenceschopnosti ČR. „Není čas opíjet se naším stávajícím kvantitativním růstem, když kvalita růstu pokulhává,“ komentuje Pavel Kafka aktuální zprávu WEF.
Na skutečnost, že ČR zaostává za vyspělými ekonomikami, poukázala již říjnová konference ČMA při zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Manažeři a podnikatelé na ní upozornili, že Česku chybí komplexní plán přechodu na technologické znalostní centrum Evropy, což by zahrnovalo i zásadní modernizaci školství.
Podle ČMA by se republika měla soustředit například na zavádění do praxe autonomních aut, postavení vysokorychlostních tratí a podporu nanotechnologií a dalších moderních technologií.
Názor ČMA potvrzuje i letošní zpráva WEF. Podle ní ztrácí ČR například v oblasti optického připojení k internetu, které je považováno za technologii budoucnosti. Slábne aktivita v oblasti informačních technologií, což naznačuje i klesající podíl vývozů high-tech výrobků jako jsou letecké a kosmické produkty, počítačové zařízení, elektronika a telekomunikace. V porovnání s EU zaostává ČR ve výdajích veřejného sektoru na výzkum a vývoj. Ačkoli došlo u tuzemských firem k posunu v hodnotovém řetězci směrem výše, stále u nich chybí dostatečné využití high-tech technologií či vlastních patentů.
„Česká republika si udržela svou pozici mezi 140 hodnocenými zeměmi, které reprezentují 99 procent světového HDP. Při srovnání s cíli našich strategií je to však málo,“ upozorňuje prezident ČMA Pavel Kafka.
Bolavým místem ČR jsou podle zprávy WEF také instituce, zejména břemeno administrativní zátěže a přizpůsobivost vlády budoucím impulzům. ČMA již delší dobu navrhuje změny ve státní správě a spolupracuje s ní. Prostřednictvím soutěže MANAŽER ROKU vyhledává a oceňuje kvalitní řídící pracovníky ve státní a veřejné správě. Letos v říjnu ČMA uspořádala další z kulatých stolů se zástupci úřadů v čele s náměstkem ministra vnitra Josefem Postráneckým, kde poukázala na příklady dobré praxe. Výsledkem bude mimo jiné studijní mise MV ČR na krajský úřad v Ostravě, který je v moderních metodách řízení dále než centrální úřady.
Zprávu o mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2018-2019 najdete v českém jazyce a s grafy na webové stránce ČMA. (17.10.2018)
Obr. Dvanáct pilířů konkurenceschopnosti, které jsou součástí nového indexu