Kontrola může přijít i k vám

Krajský úřad poskytuje žadatelům dotace v rámci kotlíkových výzev. Formou veřejnosprávní kontroly také provádí na pětiprocentním vzorku fyzickou kontrolu podpořených dílčích projektů před proplacením a stejné velký vzorek kontroluje v době udržitelnosti. Děje se tak formou náhodného výběru.
Například Krajský úřad Moravskoslezského kraje takto v rámci všech kotlíkových výzev uskutečnil 475 kontrol před proplacením, 100 kontrol po proplacení, 13 před uzavřením smlouvy a v pěti případech bylo důvodem udání. „Na základě jedné kontroly na místě, před proplacením, došlo ke zjištění porušení podmínek smlouvy a dotace nebyla žadateli proplacena. Ostatní kontroly byly v pořádku a bez zjištění,“ říká tisková mluvčí kraje Nikola Birklenová.
„Nejčastěji příjemci dotace nejsou schopni v době udržitelnosti doložit originály dokumentů, které dokládali u závěrečné zprávy,“ říká Veronika Severová z Krajského úřadu Karlovarského kraje. Kraj provedl v rámci první, druhé a třetí výzvy 
32 kontrol po proplacení a 57 před proplacením dotace. Všechny kontroly na místě pak byly bez nálezu.
V případě porušení podmínek uzavřené smlouvy může dojít k částečnému nebo celkovému odebrání dotace. Podmínky smlouvy a dotačního programu musí příjemce dotace dodržovat po dobu udržitelnosti, což je v případě 3. výzvy kotlíkových dotací, do konce roku 2028. „A proto by měli své rozhodnutí, čím budou topit dalších minimálně devět let, zvážit. Neboť nemohou zasahovat do zařízení např. s cílem spalovat jiné palivo, než bylo obsaženo v dotační žádosti. Optimální je volit palivo, které bude dlouhodobě dostupné, pochází z lokálních zdrojů, je cenově stabilní a nehrozí mu riziko ekologických sankcí,“ říká Pavel Fohler z CDP Ivory, firmy, která zajišťuje dodání paliva až ke kotli.
Ministerstvo životního prostředí spustilo na jaře třetí vlnu kotlíkových dotací na výměnu dalších až 30 tisíc starých kotlů, jejichž povolený provoz skončí v září 2022. Kdo by v nich poté ještě topil, bude riskovat vysoké pokuty. Ministerstvo na dotace vyčlenilo přes 3,1 miliardy korun, na jeden kotel až 120 tisíc korun. „Další příspěvek až 20 tisíc korun, získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Lidem v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, kteří na nový kotel nemají dostatek prostředků, hodlá ministerstvo pomoci rovněž poskytnutím speciální bezúročné půjčky. (10.10.2019)
Termíny vyhlášení a zahájení příjmu v krajích