Kontrola potravin ošetřených ionizujícím zářením prokázala porušení u 4 šarží instantních polévek z dovozu

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v roce 2021 kontrolní akci s cílem ověřit, zda výrobci a dovozci informují na obalu spotřebitele o použití ionizujícího záření u potravin, které byly touto technologií ošetřeny. Tuto informační povinnost ukládají evropské i národní právní předpisy.
Inspektoři odebrali ke kontrole vzorky potravin, u kterých nebyla informace o ozáření na obalu uvedena, přičemž se zaměřovali zejména na komodity, u nichž výsledky dřívějších kontrol prokázaly porušení předpisu - tj. neuvedení informace o ozáření, přestože laboratorní analýza použití ionizujícího ozáření prokázala. Šlo zejména o koření, bylinné čaje, instantní polévky obsahující sáček s kořením, sušený česnek, sušené houby a doplňky stravy. Místem odběru vzorků byly velkoobchody.
Z celkového počtu 37 odebraných vzorků analýza prokázala ošetření ionizujícím zářením bez uvedení požadované informace na obalu u 4 vzorků. Jednalo se o:
► Instantní nudlová polévka s příchutí mořských plodů, datum minimální trvanlivosti: 15.01.2022, šarže: L 150720, dovozce: TIHA spol. s r.o., Bavorská 856/14, Praha 13-Stodůlky, země původu: Vietnam. Nevyhovující vzorek inspektoři odebrali v provozovně společnosti HKH Břeclav s.r.o., Stromořadní 3525, 690 02 Břeclav.
►Instantní nudlová polévka vepřová příchuť, datum minimální trvanlivosti: 04.10.2021, šarže: L 040420, dovozce: TIHA spol. s.r.o., Bavorská 856/14, Praha 13-Stodůlky, země původu: Vietnam. Nevyhovující vzorek inspektoři odebrali v provozovně společnosti HKH Břeclav s.r.o., Stromořadní 3525, 690 02 Břeclav.
► Instantní nudlová polévka s příchutí mořských plodů, datum minimální trvanlivosti: 04.08.2022, šarže: L040221, dovozce: TIHA spol. s.r.o., Bavorská 856/14 Praha 13 – Stodůlky, země původu: Vietnam. Nevyhovující vzorek inspektoři odebrali v provozovně společnosti TIHA spol. s r.o. Bavorská 856/14, 150 00 Praha 13.
► Instantní nudlová polévka s příchutí mořských plodů, datum minimální trvanlivosti: 02.08.2022, šarže: L020221, dovozce: TIHA spol. s.r.o., Bavorská 856/14 Praha 13 – Stodůlky, země původu: Vietnam. Nevyhovující vzorek inspektoři odebrali v provozovně společnosti TIHA spol. s.r.o., Bavorská 856/14 Praha 13 – Stodůlky.
S kontrolovanými osobami zahájila SZPI správní řízení o uložení pokuty.
Ošetření potravin a surovin ionizujícím zářením je podle odborných autorit v zájmu ochrany veřejného zdraví, protože může účinně nahradit např. použití fumigantů (insekticid), respektive zamezit vzniku nežádoucích kontaminací např. u sušených bylin a koření.
V některých členských státech EU je ale ozařování potravin stále otevřeným tématem a někteří spotřebitelé mají z této technologie obavy. Proto vznikl požadavek na označování ozáření potravin a surovin včetně ozářených složek, aby se spotřebitelé mohli rozhodnout dle svých preferencí. (10.1.2022)