Kontrolní činnost Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce musí být koordinovaná

„Kontroly v oblasti energetiky, tedy kontroly dodržování zákonných a cenových předpisů v rámci podpory výroby elektřiny z klasických zdrojů, obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla, stejně tak jako u druhotných energetických zdrojů musejí být efektivní a hlavně koordinované.“ Uvedl to po společném jednání se zástupci Státní energetické inspekce a Energetického regulačního úřadu náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla. Podle něho je toto i hlavním cílem Ministerstva průmyslu a obchodu.
V minulosti byla diskuze ohledně kompetencí v oblasti kontrolní působnosti dodržování cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Legislativní rada vlády dala jednoznačné stanovisko, že kontrolní působnost týkající se zákona č. 165/2012 Sb., mají v současné době souběžně jak Energetický regulační úřad, tak Státní energetická inspekce. Energetický regulační úřad má tuto kontrolní působnost na základě obecného § 2c písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., pro celou oblast energetiky a Státní energetická inspekce má tuto působnost na základě § 3 odst. 3 a 4 tohoto zákona pouze pro oblast kontroly dodržování cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Vedle toho existuje i obecná kontrolní působnost Ministerstva financí vyplývající z § 2 odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb.
„V poslední době se objevují ohlasy, že nejsou prováděny kontroly v oblasti dodržování předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Proto jsem se obrátil dopisem na Státní energetickou inspekci a Energetický regulační úřad a následně svolal toto společné jednání. Naším společným cílem je odstranit tyto pochybnosti,“ uvedl náměstek pro energetiku René Neděla. (MPO, 19.2.2019)