Kontroly nafty i benzínu v roce 2021 dopadly nejlépe v historii

Česká obchodní inspekce zaznamenala u motorové nafty za celý rok 2021 z 1247 odebraných vzorků nafty celkem 8 nevyhovujících, což je 0,6 % a tedy historicky nejlepší výsledek. Zároveň ČOI odebrala 1015 vzorků benzinu, pouze jeden vzorek byl nevyhovující, což je 0,1 %, tedy také historicky nejlepší výsledek.
Celkově oproti roku 2020 však došlo k mírnému zhoršení, jelikož v roce 2021 nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků, v roce 2021 šlo o 19 vzorků (zhoršení z 0,5 % na 0,7 %). Na celkovém mírné zhoršení se tak podepsaly výsledky vzorků LPG pro pohon (z 0,0 % na 2,6 %) a ethanolu E85 (z 12,5 % na 50,0 %).
Vzorky směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG a bio-LNG, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v roce 2021 odebrány.
Z tabulky a grafu meziročního porovnání od 2. pololetí roku 2001 do roku 2021 je zřejmé, že dle zjištění České obchodní inspekce má jakost pohonných hmot od roku 2015 stabilní tendenci.
V porovnání výsledků s rokem 2020 bylo v roce 2021 zaznamenáno zlepšení jakosti u vzorků automobilových benzinů (z 0,2 % na 0,1 %) a motorové nafty (z 0,8 % na 0,6 %). Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u vzorků LPG pro pohon (z 0,0 % na 2,6 %) a ethanolu E85 (z 12,5 % na 50,0 %). Nulové hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG a FAME. Výsledky jsou ovlivněny opakovanými odběry vzorků, které byly opakovaně vyhodnoceny jako nevyhovující právním předpisům.
V rámci průběžného monitoringu sledování jakosti pohonných hmot Česká obchodní inspekce úzce spolupracuje s orgány Celní správy, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky. Tyto státní orgány průběžně informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot. (7.2.2022)