Kontroly nelegálního zaměstnávání v hlavním městě neustávají

Pražští celníci se na kontroly nelegálního zaměstnávání cizinců po celém území metropole zaměřují pravidelně a počet pracovníků, u kterých je zjištěno porušení, bývá poměrně dost. Nejinak tomu bylo i během kontroly dvou provozoven, které se zabývají potravinářskou výrobou, v jednom případě se jednalo o cukrárnu a ve druhém o výrobnu lahůdek. Celníci zjistili, že u 167 kontrolovaných cizinců ze třetích zemí došlo k porušení zákona o zaměstnanosti. Vykonávali práci nelegálně a rovněž zaměstnavatelé nedodrželi informační povinnost vůči Úřadu práce.
Kontrolované osoby jsou rovněž lustrovány v databázi celní správy, zda se nenachází v evidenci dlužníků, například za pokuty v dopravě, nebo za jiné další přestupky, které udělují jiné správní orgány. Během této konkrétní kontrolní akce vybrali celníci nedoplatek ve výši jeden tisíc korun.
Mnohdy není výjimkou, že pracovníci ze zemí bývalého Sovětského svazu mají ve svém cestovním dokladu polské turistické vízum, které je však v žádném případě neopravňuje k vykonávání jakékoli pracovní činnosti na území České republiky.
Obory, ve kterých se nejčastěji objevují nelegálně zaměstnaní cizinci jsou stavebnictví, hotelové služby, kosmetická či nehtová studia nebo potravinářský průmysl.
V případě, že zaměstnavatel nesplní informační povinnost vůči úřadu práce, může mu být uložena pokuta až do výše 100 000 korun, a jestliže zaměstnává cizince bez platného pracovního povolení, je sankce v rozmezí od čtvrt do deseti milionů korun. Zjištěné případy porušení jsou postupovány na příslušné Oblastní inspektoráty práce, které jsou kompetentní k zahájení správního řízení.
Za loňský rok provedli pražští celníci více než 120 kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání cizinců.
  •   
​Zlínští celníci odhalili ve spolupráci s příslušníky cizinecké policie během kontrolní činnosti v Holešově 31 zahraničních zaměstnanců vykonávajících pracovní činnost v rozporu s platnými právními předpisy. Z tohoto počtu se jednalo o 11 občanů EU, u nichž zaměstnavatelé nesplnili zákonnou ohlašovací povinnost, dále 20 cizinců ze země, která není členem EU. U jedné protiprávně zaměstnávané osoby byl již v minulosti vysloven zákaz pobytu, dva zahraniční občané pobývali na území České republiky zcela nelegálně. Šestici zaměstnavatelů může být za výše uvedené jednání, porušující platné právní předpisy, uložena pokuta ve výši až 10 milionů korun. (1.11.2019)