Kontroly u zemědělců byly v pořádku. Česká republika nemusí vracet 151 tisíc EUR, rozhodl Evropský soud

Výtky Evropské komise ohledně kontrol zemědělců v rámci opatření Programu rozvoje venkova byly neopodstatněné. Česká republika tak nemusí vracet původně vyměřenou korekci 151 tisíc EUR. Rozhodl o tom Tribunál Soudního dvora EU, jehož rozhodnutí 19. 12. ČR obdržela.
„Rozsudek Evropského soudu potvrdil, že systém kontrol nastavený v České republice u opatření Programu rozvoje venkova nebyl v rozporu s unijním právem, a je tedy nastaven správně,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Evropská komise v roce 2015 Ministerstvu zemědělství vytýkala, že nedostatečně koordinovalo kontroly jednotlivých dozorových orgánů u zemědělců v programovém období 2014-2020. Podle názoru EK nemohou být tyto kontroly prováděny v rozmezí delším než 14 dní, resp. 48 hodin u kontrol zvířat, od oznámení kontroly. Tento názor Komise nemá žádnou oporu v unijním právu. České republice EK původně vyměřila korekci ve výši 151 tisíc EUR z plateb z agroenvironmentálně-klimatických opatření a opatření na kompenzaci přírodního znevýhodnění. ČR s rozhodnutím nesouhlasila a napadla jej u Evropského soudu. Ten nyní rozhodl, že kontroly byly v pořádku. EK ještě může proti rozhodnutí soudu podat kasační stížnost. (20.12.2019)