Kontroly v Hlinsku v polovině případů odhalily porušení zákona

Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje uskutečnila mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na ochranu spotřebitele. Provedla celkem 19 kontrol v maloobchodních prodejnách a restauračních zařízeních a porušení zákonů zjistila v 11 případech. „ČOI za porušení zákonů uložila na místě 7 pokut v celkové hodnotě 7 000 korun a ve 4 případech bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení. Dále zajistila 
40 kusů padělků ochranné známky BURBERRY a APPLE v hodnotě originálů 91 000 korun. Také vydala zákaz prodeje na 152 kusů výrobků,“ říká k výsledkům kontroly ředitel regionálního inspektorátu ČOI František Švihlík.
Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje uskutečnila mimořádnou kontrolní akci v oblasti služeb a obchodní sítě, včetně provozoven veřejného stravování v Hlinsku. Zároveň byl v této lokalitě proveden pracovníky ČOI odběr celkem 8 vzorků benzínu a nafty. Všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.
Inspektoři ČOI provedli celkem 19 kontrol v maloobchodních prodejních jednotkách a v restauračních provozovnách 
a v 11 případech zjistili porušení právních předpisů. Jednalo se především o zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy obchodníci nejčastěji neposkytli informační povinnosti (§ 11), na vyžádání nevydali doklad o zakoupení výrobků, který by obsahoval předepsané náležitosti (§ 16) nebo nabízeli a prodávali padělky (§ 8). Další porušení zákonů bylo v menší míře.  
Kontrolní akce probíhala ve spolupráci s regionálním celním úřadem, Českou inspekcí životního prostředí a Českým metrologickým institutem. (4.12.2019)