Konzultační den k bytové problematice

V jednacím sále Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, Pařížská ul. č. 4, Praha 1, se uskuteční v úterý 3. prosince 2019 od 10.00 hodin pravidelný Konzultační den Ministerstva pro místní rozvoj k bytové problematice. Předpokládaná doba trvání je do 12.00 hodin.
Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá tyto bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko - poradenskou činnost zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace, orgány i občany a širokou veřejnost. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu, včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.
Program:
1. Aktuální programy podpory bydlení Státního fondu rozvoje bydlení – Mgr. Marie Lukáčová, zástupce Státního fondu rozvoje bydlení.
2. Přijaté znění zákona o realitním zprostředkování po projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR – Ing. Bc. Pavel Rakouš, vedoucí oddělení realitní činnosti odboru politiky bydlení MMR.
3. Odpovědi na právní dotazy týkající se bytové problematiky, např. k problematice bytových družstev, společenství vlastníků, nájmu bytu a nebytových prostor, k právní úpravě plnění služeb spojených s užíváním bytu, k opravám a údržbě bytu, k problematice tepla a teplé vody a k dalším otázkám týkajícím se bydlení – JUDr. Pavla Schödelbauerová, vedoucí oddělení agend bydlení odboru politiky bydlení MMR.
Účast na konzultačních dnech je zcela dobrovolná, závisí na potřebě informací týkajících se výše uvedených okruhů a je bezplatná, není třeba se předem registrovat či objednávat. Podněty týkající se programu konzultačních dnů zasílejte, prosím, na paní Olgu Oharkovou e-mailová adresa: olga.oharkova@mmr.cz. (27.11.2019)