Kování v zápustkách

 

Zná ho již Theofilus Presbyter, popisuje zápustky (nazývá je „organarium“) podrobně ve svém receptáři (Divers atrium sched., kol. r. 950). V hromadné výrobě se k. v z. užívalo hojně v 18. století ve Francii, zejména na kování oken a dveří. Poč. 19. století se objevuje také ve franc. zbrojovce v Roanne a kolem r. 1817 v amerických zbrojovkách.