Kovosvit MAS představil na Zákaznických dnech nové soustruhy KL285 řady QUICK

Společnost Kovosvit MAS představila v roce 2018 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně nový CNC soustruh. Označení stroje KL je zkratkou z anglického Kovosvit Lathe a číslo 285 odkazuje na běžný obráběný průměr. Zatímco na veletrhu v Brně prezentoval Kovosvit stroj ve variantě provedení Super Precision, na Zákaznické dny v dubnu 2019 připravil podnik stroje v řadě QUICK určené pro standardní obrábění. Zákazníci mohli v showroomu společnosti spatřit v akci dva stroje KL 285 QUICK, jeden s řídícím systémem Siemens, druhý se systémem Fanuc.
Oba řídící systémy zajišťují vysoký komfort obsluhy a zabezpečují spolehlivé řízení stroje. Volba na tyto dva systémy, které Kovosvit MAS do strojů implementoval, padla v reakci na požadavky trhu a přání zákazníků. Kovosvit MAS se v tomto ohledu snaží vyjít přáním zákazníků maximálně vstříc. Řídící systém od společnosti Siemens s 15“ dotykovou obrazovkou. Na druhém stroji byl na Zákaznických dnech systém Fanuc. V showroomu Kovosvitu MAS tak vedle sebe stály dva soustruhy KL 285 se dvěma různými systémy tak, aby si je zákazníci na místě mohli prohlédnout a porovnat.
Nově představená varianta soustruhu KL 285 QUICK vychází z řady principů použitých v loni představené variantě Super Precision a byla do nového stroje rovněž implementována. Stěžejní komponenty jsou opět od předních evropských, japonských, a samozřejmě také českých dodavatelů. Cílem techniků firmy Kovosvit bylo splnit u stroje KL285 bez jakýkoliv kompromisů veškeré tradiční hodnoty vyžadované od obráběcího stroje jako je přesnost, výkon, rychlost obrábění, spolehlivost. Ty dnes doplňují i další parametry, a to snadná ovladatelnost, ergonomie, nízká hlučnost, snadný servis a v neposlední řadě i design.
Litinové lože místo polymerního betonu
Obráběcí stroje Kovosvitu MAS se prosazují svou přesností. A soustruh KL 285 se v tomto ohledu velmi vydařil. Při testování jeho nejpřesnější varianty Super Precision bylo dosaženo takových hodnot, že se soustružení svou přesností bez nadsázky blíží broušení, které v technologickém postupu dovolují do určité míry vynechat. Této vysoké přesnosti bylo dosaženo mimo jiné uložením vřeteníku na masivní konzole z polymerního betonu, jehož předností je útlum vibrací. Kvalitní finální povrch po obrábění zajišťuje také díky nižšímu koeficientu přenosu tepla, čímž zlepšuje tepelnou stabilitu stroje.
Nově představená varianta KL 285 QIUCK je celá postavená na litinovém loži. Tento tradiční materiál zajišťuje dostatečnou tuhost a přesnost stroje. Také nástrojová hlava od společnosti Sauter je ve variantě QUICK ze standardní řady tohoto výrobce, nikoli zpřesněná, kterou Kovosvit MAS využívá u varianty Super Precision. Přes tyto rozdíly dosahuje varianta stroje QUICK všech kvalit potřebných pro standardní soustružení. Díky osmdesátileté zkušenosti Kovosvitu MAS se soustružením lze konstatovat, že soustruhy KL 285 QUICK dokáží uspokojit valnou většinu zákazníků Kovosvitu. Pro ty nejnáročnější je k dispozici zpřesněná varianta Super Precision.
Razantní skok proti předchůdci SP280
Nový soustruh KL 285 postupně zcela nahradí v sortimentu Kovosvitu MAS stroj řady SP280, který byl vyvíjen před více než 10 lety. Oproti tomuto stroji prošel výraznými inovacemi. Na první pohled je patrné zlepšení přístupu do pracovního prostoru. Vzdálenost od dveří k ose vřetena pouhých 350 mm. Přehlednost podtrhuje velké bezpečnostní okno do pracovního prostoru. Stroj je také energeticky optimalizován, ať hovoříme o rekuperaci energie pohonů nebo také o použití frekvenčních měničů pro řízení různých komponentů stroje. Vedle toho má zákazník možnost zvolit si šetření stlačeného vzduchu, a to vypínání hradicího vzduchu v neproduktivních časech stroje.
Z principů lean production vyplývá, že je velmi „drahá“ pracovní plocha na halách. Z tohoto pohledu je stroj navržen tak, aby „prošel“ dvoukřídlými dveřmi. Výška stroje je 1900 mm a šířka bez ovládacího panelu je 1752 mm. Stroj má vlastní délku 2755 mm a s dopravníkem třísek je celková délka 4105 mm. Dopravník třísek je také možné směřovat dozadu stroje. Toto řešení je vhodné například při začleňování strojů do automatizované linky. Design stroje vychází z funkčních a jednoduchých geometrických tvarů se snahou o dodržení čistoty provedení.
Hlavní vřeteno stroje je poháněno vestavným motorem od firmy Siemens o výkonu 24 kW doplněným o přímé odměřování. Pohon koníka je realizován hydraulickým válcem s integrovaným odměřováním, který je řízen proporcionálním ventilem. Dalším významným prvkem, který ovlivňuje výslednou přesnost stroje, je umístění hydraulického agregátu do zadní části stroje. Díky tomu jej teplotně neovlivňuje.
Při vývoji byl velký důraz kladen na snadnost, přívětivost a komfort při ovládání a seřizování stroje. Už není potřeba seřizovat například koncové snímače pro upínání sklíčidla nebo polohy koníka. Vše se nastavuje přímo na panelu stroje prostřednictvím uživatelských obrazovek řídicího systému, neboť obě zařízení jsou vybavena odměřováním. Z obrazovky se nastavují také tlaky upínacích zařízení, takže obsluha stroje nemusí seřizovat, jako doposud, mechanické prvky pro upínání při změně obrobku.
Přesnost stroje KL 285 zvýšilo použití přímých pohonů pro kuličkové šrouby. Motor je s kuličkovým šroubem spojený spojkou bez dalšího převodu, který by snižoval přesnost. Zároveň se díky zmenšení stoupání kuličkových šroubů zvýšila přesnost polohování.
Obsluhu stroje zpříjemňuje též zcela nový ovládací panel s 15“ dotykovou obrazovkou, který je nejen otočný, ale též sklopný. Toto ocení zejména obsluha, která přímo na stroji programuje.
Kompatibilita s požadavky Průmyslu 4.0
Nový soustruh KL285 QUICK je, podobně jako další stroje z portfolia Kovosvit MAS, kompatibilní s požadavky „Průmyslu 4.0“. Pokud zákazník bude tuto funkcionalitu požadovat, stroj může zasílat monitoring zvolených veličin přímo do zvoleného systému tak, aby vedoucí či manažeři výroby věděli, jestli stroj pracuje a na kolik je vytížený. Samozřejmostí je, že stroj bude připraven na robotizaci a možnost začlenění do výrobních linek. Stroj je vybaven v tomto ohledu například automatickým otvíráním dveří. Případnou aplikaci na konkrétní technologii zpracuje divize MAS Automation přímo v Kovosvitu. (10.4.2019)