Kovosvit MAS představil novinky ze své produkce a poodhalil plány na rok 2018

V roce 2018 je hlavním cílem Kovosvitu MAS navázat na výrobní i obchodní úspěchy, které tradiční podnik ze Sezimova Ústí pomohly vyvést z nelehké situace. Letos plánuje mírný růst obratu i zisku. U příležitosti Zákaznických dnů představil několik novinek ze své produkce. V první řadě jde o zásadní inovaci vertikálního obráběcího centra MCU700, kterou si mohli návštěvníci prohlédnout na montáži přímo ve výrobní hale. Produkčním soustruhem SP430 s robotizovaným pracovištěm se například prezentovala úspěšná divize MAS Automation.
„Investice v letošním roce dosáhnou téměř padesáti milionů korun. Primárně se zaměřujeme na nové projekty obrábění a na novinky v naší produkci, abychom každý rok byli schopní uvolňovat na trh novinky a inovace. Samozřejmě, jak nám dovolí situace ve firmě,“ říká Libor Kuchař, generální ředitel Kovosvitu MAS, a dodává: „Už od čtvrtého kvartálu minulého roku se nám daří ve výrobě i v ochodu, pokud současný trend vydrží, je reálné, že se nám podaří splnit obchodní plán, který je nastaven na obrat ve výši 1,5-1,6 miliardy korun při zisku na úrovni 50 milionů korun.“
Na výši obratu Kovosvitu MAS se zhruba z jedné pětiny podílí slévárna. V jejím čele stanul přednedávnem Miroslav Chmiel, který prostředí slévárny ze svého dřívějšího působení v Kovosvitu dobře zná. Také on má s provozem velké ambice. Prvním cílem je meziročně zdvojnásobit produkci tvárné litiny, po které je na trhu stále větší poptávka a podnik při její produkci dosahuje vyšších marží, než je tomu v případě šedé litiny. Zároveň čekají dlouhodobě podfinancovaný provoz slévárny investice ve výši dvaceti milionů korun. Ta největší, do nové lakovny, již aktuálně probíhá.
Novinky z produkce Kovosvitu
U příležitosti zákaznických dnů představila společnost zásadní inovaci svého tradičního vertikálního obráběcího centra MCU700. Hlavní novinkou je, že se konstruktérům firmy podařilo integrovat do zadní části stroje rozváděč, čímž došlo ke zmenšení zástavbového prostoru stroje. Stroj je osazen také novým ovládacím panelem, dále došlo například k optimalizaci některých pohonných jednotek. Stroj byl během Zákaznických dnů k dispozici na montáži ve výrobní hale.
Druhou novinkou je stroj MCV800 v provedení Clever. Toto tříosé obráběcí centrum v provedení Quick prezentoval Kovosvit poprvé v minulém roce na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, odtud šel přímo na testování k zákazníkovi, do vlašimské firmy Viking Mašek. „MCV800Clever využívá úplně stejnou kostru, stejnou tuhost jako stroj MCV800Quick, ale zákazníci jej získají za výhodnějších podmínek díky nižším požadavkům na pohony stroje,“ vysvětluje Petr Heinrich, technický ředitel Kovosvitu MAS.
Tento stroj je v současné době v obou provedeních zařazen do sériové výroby. Již byla podepsána řada kontraktů a vzhledem k tomu, že na první pololetí je celá produkce vyprodaná, je zřejmé, že půjde o nosný produkt Kovosvitu MAS.
Novinkou, která zatím na uvedení na trh čeká, je pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU450, které bylo rovněž poprvé představeno na loňském brněnském veletrhu. Tento stroj je také u zákazníka, na Západočeské univerzitě v Plzni a aktuálně 
na něm specialisté ve spolupráci s Kovosvitem a se společností Siemens testují mikroobrábění, konkrétně tělesa hodinek 
z mosazi.
Jiří Česánek z Katedry technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni stroj hodnotí po několikaměsíčním testování velmi pozitivně a podle jeho slov je plně funkční a je možné jej zařadit do výroby. „MCU450 je typickým obráběcím centrem vhodným například pro nástrojárny. Pro firmy, kde se vyrábějí tvarově složitější dílce a kde je potřeba dosáhnout velmi přesného obrábění. Jeho výhodou je, že umožňuje u pětiosého obrábění současný plynulý provoz ve všech pěti osách oproti řadě jiných strojů, kde je možno obrábět současně například ve třech osách,“ popisuje Jiří Česánek.
Hlavním tématem technického rozvoje pro rok 2018 je dokončení vývoje generačně nového soustružnického centra. Tuto novinku představí Kovosvit MAS v rámci své expozice na MSV. Konstruktéři při vývoji soustružnického centra zapracovali zejména na ergonomii, jeho výkonových parametrech, zástavbových rozměrech a věnovali se také uživatelskému komfortu obsluhy. Vedení společnosti proto pevně věří, že stroj naváže na velice úspěšnou tradici soustružnických strojů.
Obchod nachází nové příležitosti
Kovosvit MAS se tradičně soustřeďuje převážně na domácí trh, za který považuje Českou a Slovenskou republiku. Zde generuje téměř polovinu tržeb. V letošním roce se firma soustředí na silnější expanzi na Slovensko, kde zdvojnásobila tým obchodníků. „Hodně si slibujeme též od Polska, kde máme dceřinou společnost. Ta v letošním roce oslavila deset let existence,“ připomíná generální ředitel Libor Kuchař.
Kovosvitu se ale stále více daří též na silně konkurenčních trzích Evropské unie. Tam například prodal stroje francouzské firmě Safran, která je mimo jiné dodavatelem Airbusu a rovněž spoluvlastníkem společnosti Ariane Group, výrobce evropských raket. Kromě Francie dodává Kovosvit do Španělska, Itálie, Portugalska, Německa, do pobaltských zemí či na Balkán, kde loni prodal první stroje do Srbska a slibně se rozjíždějí příležitosti v Rumunsku.
„Mimo Evropskou unii jsme po dlouhé době prodali stroje do Turecka, kde spatřujeme velký potenciál. Aktuálně řešíme obchodní příležitost v Číně a máme objednávky z Indie,“ popisuje Daniel Horský, obchodní ředitel Kovosvitu MAS, s tím, že 
v případě vzdálenějších trhů jde vesměs o dodávky těch nejsofistikovanějších strojů z produkce firmy.
Tradiční Zákaznické dny přilákaly během dvou dnů řádově šest stovek zákazníků firmy Kovosvit MAS, odborné veřejnosti 
i zástupců médií. Kromě uvedených novinek mohli v showroomu firmy vidět v minulém roce představený stroj WeldPrint, který kombinuje 3D tisk z kovu s obráběním v jednom pracovním prostoru a byl na brněnském veletrhu oceněn zlatou medailí. Prezentovala se též divize MAS Automation. Zájemci se mohli zúčastnit kromě prezentací též prohlídek provozu.
Velkou pozornost návštěvníků vyvolaly též záběry z mikroobrábění na stroji MCU450 natočené přímo na Západočeské univerzitě v Plzni.
  •  
Společnost má téměř osmdesátiletou tradici ve výrobě a vývoji obráběcích strojů. Je nositelem mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v České republice. Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl. Kovosvit MAS nabízí svým zákazníkům komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu a výrobky té nejvyšší kvality. V září roku 2016 vstoupila do Kovosvitu MAS jako strategický investor společnost INDUSTRY INNOVATION. Přestože INDUSTRY INNOVATION spolupracuje s holdingem CZECHOSLOVAK GROUP, působí samostatně a není členem tohoto holdingu, do něhož nepatří ani organizačně ani 
z hlediska manažerských procesů.