Kovový 3D tisk přináší naději pro léčbu Parkinsonovy choroby

Globální strojírenská společnost Renishaw vyvinula pro organizaci North Bristol NHS Trust zařízení, se kterým je možné přesně aplikovat nově testovaný lék. Ten pod názvem GDNF (Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor) dává naději na regeneraci dopaminu v mozkových buňkách pacientů s Parkinsonovou chorobou a tím i na zmírnění jejích příznaků. 
Během studie byl 42 pacientům implantován do lebky titanový port z 3D tiskárny. Skrze něj byl pomocí čtyř mikrokatetrů dopraven lék GDNF do putamenu, klíčové oblasti mozku pro motorické funkce. Katetry pacientům voperoval chirurgický robot Renishaw neuromateTM. Přípravu nového systému podávání léků společnost Renishaw konzultovala s neurochirurgem, profesorem Stevenem Gillem. Největší výzvou bylo vyvinout praktickou metodu, jak překonat hematoencefalickou bariéru.
Studie byla financována společností Parkinson´s UK s podporou The Cure Parkinson’s Trust a ve spolupráci s asociací North Bristol NHS Trust. Výsledky oznámené 27. února 2019 ukázaly, že systém podávání léků funguje efektivně a spolehlivě; podobné zařízení vyvinuté společností Renishaw pod názvem ‘neuroinfuse™’ se nyní používá v dalších klinických studiích.
„Tato studie ukázala, že můžeme bezpečně a opakovaně aplikovat lék přímo do mozku pacienta v průběhu několika měsíců s pomocí malého implantovaného portu, který je umístěn na kůži za uchem,“ vysvětlil profesor Steven Gill. „Jedná se o skutečný průlom v naších možnostech léčit neurologická onemocnění, jako je Parkinsonova choroba, protože většina účinných léků se nedokáže dostat do krevního oběhu mozku kvůli jeho přirozené ochranné bariéře.“
„I při nízké dávce jsme u pacientů zaznamenali zlepšení, což nás ohromně povzbudilo,“ dodal profesor Gill. „Nyní je třeba přistoupit ke konečné klinické studii s použitím vyšších dávek a k tomu naléhavě potřebujeme zajistit financování. Věřím, že se nám tímto přístupem podaří zavést první neuro-restorativní léčbu pro lidi, kteří trpí Parkinsonovou chorobou, což pro nás představuje velikou nadějí do budoucna.“
 „Je nesmírně povzbudivé zaznamenat změny při rentgenových snímcích mozku, které ukazují, že lék GNDF účinkuje, a že se nám podařilo docílit jeho přesné distribuce v mozku,“ vysvětlil Paul Skinner, generální ředitel neurologických produktů společnosti Renishaw, který vidí velký potenciál nové metody pro budoucí studie Parkinsonovy nemoci a experimentální léčby jiných neurodegenerativních onemocnění a nádorů mozku.
Výsledky studie lze nalézt v publikacích/na webech Brain a Journal of Parkinson´s disease. Další informace o systému podávání neuroinfuzních léčiv naleznete na adrese https://www.renishaw.com/en/neuroinfuse-drug-delivery-system--42358.
Výsledky průlomové klinické studie a současně jednoho z nejambicióznějších lékařských pokusů, který trval více než pět let, byly rovněž zveřejněny ve dvoudílném dokumentárním pořadu BBC nazvaném: Zkušební aplikace nového léku na Parkinsonovu chorobu: zázračná léčba? Shrnutí dokumentu najdete prostřednictvím odkazu https://www.youtube.com/watch?v=u7zwRNyRz24. (6.12.2019)