Krácení daní – pravomocný rozsudek

Nepodmíněnými tresty odnětí svobody v rozsahu od 3,5 roku do 8 let - tak skončil koncem loňského roku případ krácení daní, kterým se zabývali kriminalisté odboru výnosů a praní peněz Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ).
Šestice obžalovaných vytvořila řetězec obchodních společností, které zprostředkovávaly různým podnikatelským subjektům zajištění reklamních televizních spotů na území České republiky. Aby pachatelé snížili své daňové povinnosti k zajištění televizních spotů, vkládali do účetnictví řetězců společností fiktivní nákladové faktury. Svým jednáním tak způsobili škodu na dani z přidané hodnoty a na dani z příjmů právnických osob ve výši nejméně 60 milionů korun. Po ukončení vyšetřování ze strany kriminalistů NCOZ podal státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze na obviněné obžalobu k Městskému soudu v Praze. Skupina pachatelů se při hlavním líčení i při odvolacím řízení (u Vrchního soudu v Praze) hájila zejména tím, že jejich role nebyla údajně důležitá a cítili se jen jako tzv. „bílí koně“.
Obhajoba však nebyla soudy akceptována, neboť bylo prokázáno, že pachatelé jednali se zájemci o zajištění reklamních spotů a dále aktivně konali v tomto řetězci společností. Jedné osobě byl uložen trest odnětí svobody ve výši osmi let, třem pachatelům ve výši pěti let a dalšímu obžalovanému byl uložen trest na tři a půl roku (vše nepodmíněně). Pouze jednomu pachateli byl uložen trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na tři roky. Všem osobám byl taktéž uložen trest  spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních korporacích nebo družstvech na dobu deseti let. (15.1.2020)