Krácení daní - společná akce policistů a celníků

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) a příslušníci Celní správy České republiky v tomto týdnu provedli rozsáhlou operaci, při které zadrželi organizovanou skupinu osob, která měla od července 2016 do současné doby zkrátit daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob o více než 270 milionů korun.
Hlavní organizátoři měli skrytě ovládat několik obchodních společností, v nichž jako statutární orgány působily osoby fungující na principu tzv. bílých koní. Přestože tyto společnosti nedisponovaly žádnými zaměstnanci, kancelářemi, či jiným obvyklým vybavením k zabezpečení běžné podnikatelské činnosti, měly vykazovat roční obraty v řádech desítek milionů korun. Obchodní transakce se podle závěrů kriminalistů skládaly ze zcela fiktivních obchodů a dále faktických obchodů s cigaretami 
a tato celá konstrukce měla sloužit pouze ke krácení daní (daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob).
V rámci akce s krycím názvem PRADĚD (název u Celní správy – DROZD) byly na 60 místech celé České republiky (Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Plzeňský kraj) provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Do akce bylo nasazeno 110 policistů a 320 celníků.
V rámci této akce došlo k obvinění 24 osob (17 občanů ČR a 7 cizinců). Organizátoři této trestné činnosti jsou stíháni pro zvlášť závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině dle § 361 odst. 1 alinea druhá, odst. 2 trestního zákoníku a zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst. 1,2 písm. a) odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, spáchaný ve formě  spolupachatelství.
Následně státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze podala návrh na vzetí do vazby dvou hlavních organizátorů, který Obvodní soud pro Prahu 1 akceptoval.
Prověřování této věci vedli příslušníci Celní správy České republiky po dobu cca jednoho roku.
Při realizaci bylo rovněž provedeno rozsáhlé zajištění majetků obviněných osob v prozatímní výši cca 68 milionů korun (domy, byty, automobily, finanční prostředky, šperky a hodinky). Finanční šetření však dále pokračuje. Dále došlo k zajištění několika střelných zbraní (legálně i nelegálně držených).
Na případu s kriminalisty a celníky rovněž spolupracovala Finanční správa České republiky.
V případě pravomocného rozsudku hrozí hlavním organizátorům trest odnětí svobody až na 12 let. (23.8.2019)